Taiteen edistämiskeskus tukee kulttuurin hyvinvointivaikutuksia 452 000 eurolla

UUTISET JA TIEDOTTEET
19.2.2019

Kulttuurin hyvinvointivaikutusten erityisavustuksilla Taike edistää taiteen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä ihmisten hyvinvointia taiteen keinoin esimerkiksi vanhus- ja nuorisotyössä sekä työyhteisöissä. Myönnettyjen avustusten suuruus vaihteli 3 000 eurosta 50 000 euroon. Avustuksen sai 26 yhteisöä, joiden joukossa on kolme tanssin alan toimijaa.

Kulttuuriosuuskunta Ilmeen järjestämillä Kehä-festivaaleilla vuonna 2016 Tanja Råmanin teos Käden tarina. Kuva: Heidi Risto

Taike edistää kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutuksia eri taiteenaloilla. Kirjan talo ry sai 27 000 euron avustuksen hankkeeseen, jossa sanataiteen taidelähtöisiä menetelmiä hyödynnetään mielenterveystyössä. Läntisen tanssin aluekeskusyhdistys ry sai 15 000 euroa lastensuojelutyötä tukevaan Tanssikummi-hankkeeseen.

Avustuksilla pyritään laajaan moniammatilliseen yhteistyöhön. Lapin Taiteilijaseura luo hoivalaitoksiin paikkasidonnaisia seinäteoksia yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa. Kulttuuriosuuskunta ILME:n yhteistyökumppaneina ovat oululaiset sairaalat ja hoitolaitokset, kun kulttuuria ja taidetta tuodaan osaksi saattohoitoa ja palliatiivista hoitoa.

Taiteen avulla tuetaan myös nuorisotyötä. Sirkus Magenta ry sai 21 000 euron avustuksen Sateenkaarisirkus-hankkeelleen, joka tukee nuorten hyvinvointia ja nuoriso-ohjaajien työtä. Sirkus Supiainen ry puolestaan järjestää 20 000 euron avustuksella Joensuussa työttömien teatteritoimintaa.

Turun Ammattikorkeakoulun Taikusydän-hanke sai 50 000 euroa. Valtakunnallinen Taikusydän-verkosto kokoaa tietoja tutkimuksista, rahoitusmalleista ja hyvistä käytännöistä. Taiteen ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteistyöstä on tarkoitus tehdä pysyvä osa hyvinvointipalveluita.

Kulttuurin hyvinvointivaikutusten erityisavustukset myönnettiin kolmelle tanssin kentän toimijalle:

Kultsi – Kulttuurikollektiivi Silta ry, Seinäjoki, 8 000 €: Kehosi tarina -tanssiliiketerapiaan pohjaavan esitysprojektin toteuttamiseen

Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry, Turku, 15 000 €: TANSSIKUMMI-lastensuojelun kehittämishankkeeseen

Taiteen edistämisen yhdistys Myrskynsilmä ry, Helsinki, 20 000 €: Nykytanssia ja tanssielokuvaa tekien, kokien ja katsoen kotona asuville ikäihmisille

Avustukset maksetaan Veikkauksen tuotosta.

Lista kaikista kulttuurin hyvinvointivaikutusten erityisavustuksen saaneista löytyy täältä.