Taiteen yhteiskunnallinen merkitys tunnustettava, rahoitusta kasvatettava ja taiteilijan työ ammattina tunnistettava

UUTISET JA TIEDOTTEET
31.10.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä on tehnyt 21 esitystä taide- ja taiteilijapolitiikan kehittämisen keskeisiksi tavoitteiksi. Esitykset jakaantuvat kolmeen teemaan: taiteen yhteiskunnalliseen merkitykseen, taiteen rahoitukseen sekä taiteilijoiden toimeentuloon. Esitys suuntaviivoiksi ja tavoitteiksi luovutettiin eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terholle 30. lokakuuta.

© Eeva Sivula / Dog Design

Työryhmän mukaan taide, taidealat ja taiteen toimintaympäristö sekä taiteellisen työskentelyn lähtökohdat ovat muuttuneet ja muuttuvat. Taiteen ja taiteilijan yhteiskunnallinen asema ja taiteen edistämisen tukirakenteet eivät ole muuttuneet samassa suhteessa. Taiteeseen ja kulttuuriin ei panosteta riittävästi suhteessa siihen, mikä on niiden merkitys yhteiskun­nan ja talouden kehityksessä.

Työryhmä esittää, että taide- ja kulttuuribudjetin osuutta nostetaan vuoteen 2023 mennessä yhteen prosenttiin talousarvion kokonaismenoista, budjettirahoitusta lisätään suhteessa rahapelitoimintarahoitukseen, taiteilija-apurahojen taso nostetaan puolitoistakertaiseksi ja selvitetään taiteilija-apurahojen muuttamista työsuhteen mahdollistavaksi rahoitukseksi.

Taiteen rahoitus- ja tukimuodoissa huomioidaan taiteenalojen yhteiset ja erilliset tarpeet. Muut työryhmän esitykset liittyvät muun muassa Taiteen edistämiskeskuksen roolin ja sen vertaisarvioinnin uudistamiseen.

”Työryhmän ehdotukset antavat hyvän pohjan taide- ja taiteilijapolitiikan kokonaisvaltaiselle tarkastelulle ja kehittämiselle. Tulen seuraamaan mielenkiinnolla julkaisun vastaanottoa taiteen kentällä. Esimerkiksi taiteen rahoitus ja taiteilijoiden toimeentulo ovat tärkeitä aiheita, jotka varmasti herättävät keskustelua”, sanoo eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho.

Työryhmän keskeisimmät viestit:

Taide tulee saattaa yhteiskunnan ytimeen vastaamaan taiteen kasvanutta yhteiskunnallista merkitystä.

Taiteen rahoitusta tulee kehittää strategisesti ekosysteemiajattelun mukaisesti.

Taide on työtä, ja sellaisena sitä on kohdeltava.

Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat. Työryhmän esitys taide- ja taiteilijapolitiikan keskeisiksi tavoitteiksi (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:34)