Taiteilija-apuraha 14 tanssitaiteilijalle

UUTISET JA TIEDOTTEET
1.9.2017

Taidetoimikunnat ovat jakaneet valtion vuonna 2018 alkavat taiteilija-apurahat. Tanssi sai kaksi viisivuotista taiteilija-apurahaa, neljä kolmevuotista ja kahdeksan lyhyempää taiteilija-apurahaa.

Kaikki taiteenalat yhteenlaskettuina keskimäärin joka yhdeksäs hakija sai apurahan. Hakijoita oli runsaat 2 500. Apurahoista osa on kiintiöity nuorille tai uransa alussa oleville taiteilijoille.

Tanssitaiteilijoille myönnettyjen taiteilija-apurahojen määrä on laskenut. Nyt apuraha myönnettiin 14:lle tanssitaiteilijalle, viime vuonna 16 :lle ja kolme vuotta sitten 18:lle tanssitaiteilijalle.

Taiteen edistämiskeskus Taike kertoi aiemmin elokuussa esittävänsä taiteilija-apurahojen lukumäärän kasvattamista sadalla ja apurahan korottamista – näitä esitettiin sisällytettäväksi jo vuoden 2018 talousarvioon. (Taike-tiedote 11.8.2017)

Veroton apuraha on 1 692 euroa kuukaudessa, josta apurahan saaja maksaa pakollisen eläke- ja tapaturmavakuutusmaksun.

Taiteilija-apurahan kehitys on jäänyt merkittävästi jälkeen ansiotason kehityksestä. Kun 1970-luvun alussa apurahan suuruus oli lähellä palkansaajien kokonaisansioiden mediaania, niin vuonna 2015 apurahan suuruus oli enää alle puolet palkansaajien ansioista.

Valtion taiteilija-apurahalla työskentelee vuosittain runsaat 600 eri alojen taiteilijaa – vuonna 2018 noin 35 tanssitaiteilijaa.

Taike päättää siitä, miten apurahat jakautuvat eri taiteenalojen kesken, mutta kukin valtion taidetoimikunta jakaa oman taiteenalansa apurahat.

Vuonna 2018 alkavat taiteilija-apurahat / Tanssitaide

viisivuotinen

 • Aaltokoski Alpo, Helsinki
 • Kekäläinen Sanna, Helsinki

kolmivuotinen

 • Jokiniemi Sonja, Helsinki
 • Martin Kaari, Helsinki
 • Pentti Liisa, Helsinki
 • Törmi Kirsi, Kajaani

yksivuotinen

 • Häkkinen Anna, Helsinki
 • Lahti Antti, Kuopio
 • Lehtovaara Veli, Belgia
 • Rajakangas Janina, Helsinki

puolivuotinen

 • Ikonen Maija, Tampere
 • Lehtinen Milla, Oulu
 • Mustonen Anna, Helsinki
 • Nurmio Maija, Helsinki