Taiteilijaeläke Soile Lahdenperälle ja Jaana Turuselle

UUTISET JA TIEDOTTEET
7.3.2022

Suurten ikäluokkien eläköityminen on kasvattanut taiteilijaeläkkeen hakijamäärää. Taiteen edistämiskeskus jakoi taiteilijaeläkkeitä eniten kuvataiteen ja musiikin aloille. Saajien joukossa on kaksi tanssitaiteilijaa.

Taiteilijaeläke myönnetään taiteilijalle tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävänä taiteilijana. Eläkkeen saajan tulee olla vähintään 60-vuotias tai pysyvästi työkyvytön.

Hakemusten määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Vuonna 2017 se nousi yli viidensadan, ja tänä vuonna hakijoita oli jo yli kuusisataa. Yhtenä syynä tähän on suurten ikäluokkien eläköityminen.

”Taiteilijoiden työeläketulot jäävät usein mataliksi”, Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Paula Tuovinen sanoo. ”On tärkeää, että taiteilijoille maksetaan työstä samoilla periaatteilla kuin muissakin ammateissa, jotta eläkettä karttuisi.”

Taiteilijaeläkkeellä on suuri merkitys ikääntyvien taiteilijoiden toimeentulolle. Eläkkeen suuruus on 1 419 euroa kuukaudessa ja osaeläke on siitä puolet. Myönnettävän eläkkeen suuruuteen vaikuttavat hakijan eläketulot ja muut pysyvät tulot. Taiteilijaeläkkeen maksaa Keva. Eläke on veronalaista tuloa.

Eniten taiteilijaeläkkeitä myönnettiin kuvataiteen ja musiikin hakijoille. Myös näiden alojen hakijamäärät olivat suurimmat.

Taiken päätös perustuu arvioon hakijoiden taiteellisesta toiminnasta sekä hakijoiden eläketuloihin ja muihin pysyviin tuloihin.