Tanssi- ja liiketerapia vähentää tutkitusti masennusoireita

UUTISET JA TIEDOTTEET
24.2.2021

Tanssi- ja liiketerapia hoitaa masennusta muuttamalla kehonkuvaa myönteisemmäksi. Kelan teettämään tutkimukseen osallistuneiden työ- ja opiskelukyky vahvistuivat terapiajakson aikana.

Päivi Pylvänäinen

Päivi Pylvänäinen © Ilkka Mustakallio

Tanssi- ja liiketerapia on vuorovaikutukseen perustuva terapian muoto. Vuorovaikutuksen lisäksi sen keskeisiä vaikuttimia masennuksen hoidossa ovat stressireaktion säätely, turvallisuuden tunne ja dialogi.

Kansaneläkelaitoksen teettämässä, tuoreessa tutkimuksessa tanssi-liiketerapiaan osallistuneiden oireet vähenivät merkitsevästi verrattuna kontrolliryhmäläisiin, joiden oireet eivät muuttuneet. Lisäksi osallistujien työ- tai opiskelukyky vahvistui. Tanssi- ja liiketerapiaan osallistuneista lähes 45 prosenttia hyötyi siitä.

Terapia lisäsi kehon hyväksyntää ja myötätuntoa

Osallistujien kehonkuva ei muuttunut merkittävästi kyselyiden pistemäärillä arvioituna, mutta laadullista muutosta ilmeni. Masentuneiden ihmisten kehonkuvassa korostui energian puute, epämukavuus sekä huoli siitä, mitä toiset ajattelevat omasta kehosta ja toiminnasta. Tutkittavilla ilmeni pyrkimystä olla huomioimatta, mitä kehossa tapahtuu.

Terapian jälkeen osallistujat raportoivat aiempaa enemmän itsen ja kehon havainnointia, hyväksyntää, uudenlaisen toiminnan kokeilemista, neutraaliutta ja myötätuntoa.

– Suotuisat muutokset säilyivät kolmen kuukauden seurantajakson ajan, sanoo projektitutkija Päivi Pylvänäinen Jyväskylän yliopistosta.

Pylvänäinen työskentelee myös psykologina ja tanssi-liiketerapeuttina.

Ohjattu ryhmä kokoontui 20 kertaa

Tutkimuksessa selvitettiin ryhmämuotoisen tanssi-liiketerapian käytettävyyttä masentuneiden työikäisten kuntoutuksessa. Tutkittavia oli 157, ja heillä kaikilla oli lääkärin diagnosoima masennus, joka aiheutti uhkaa työ- tai opiskelukyvylle.

Tutkimuksessa tarkasteltiin osallistujien masennusoireilua, yleistä psyykkistä vointia, työ- tai opiskelukykyä ja kehonkuvaa.

Tanssi-liiketerapeutin ohjaama ryhmä kokoontui 20 kertaa 10 viikon aikana. Osallistujat vastasivat itsearviointikyselyihin terapiajakson alkaessa ja päättyessä sekä kolme kuukautta sen päättymisen jälkeen. Kaikki tutkittavat saivat tutkimuksen aikana myös tavanomaista hoitoa masennukseensa.