Tanssi saa Suomen Kulttuurirahastolta yhteensä noin 630 000 euroa

UUTISET JA TIEDOTTEET
17.2.2021

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt apurahoja tieteeseen ja taiteeseen 1 023 hakijalle. Lokakuun hakukierroksen perusteella apurahoja jaetaan yhteensä 25 miljoonaa euroa. Yhteensä ainakin 34 apurahaa myönnettiin tanssiproduktioiden ja -tapahtumien toteuttamiseen, tanssintutkimukseen ja tanssialan opintoihin.

Suomen KulttuurirahastoTaiteen osuus nyt jaetuista apurahoista on 47 prosenttia ja tieteen 52 prosenttia. Apurahojen käyttötarkoituksista taiteellisen työskentelyn osuus kasvoi reilusti edellisvuodesta, jolloin taiteen osuus oli 35 prosenttia. Apurahoista yhdeksän prosenttia menee tapahtumien järjestämiseen, tyypillisimmin taiteen aloilla.

”Taiteellisen työskentelyn tuen osuutta on nyt nostettu. Koska monivuotisia myöntöjä tehtiin enemmän tieteen aloilla, tiede kuitenkin hyötyy enemmän jatkovuosien rahoituksen kautta”, toteaa Suomen Kulttuurirahaston yliasiamies Antti Arjava.

Tanssin alalle myönnetään yksi kolmivuotinen työskentelyapuraha, kaksi kaksivuotista työskentelyapurahaa sekä neljä apurahaa yksivuotiseen työskentelyyn. Loput apurahat suunnataan produktioiden ja tapahtumien toteuttamiseen sekä muuhun toimintaan.

Tanssi tukee mielenterveyskuntoutujia ja tutkii elämänkaarta kahden kulttuurin välissä

Suurimman yksittäisen summan tanssin alalla, 60 000 euroa, sai Urbaanin taidetanssin tuki ry NEW BEGINNINGS -mentorointialustan toteuttamiseen. Toiseksi suurimman summan, 50 000 euroa, sai Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry, Tanssikummi® mielenterveyskuntoutujien ja lastensuojelun tukena -hankkeen toteuttamiseen. Läntisen tanssin aluekeskuksen tanssikummitoiminta on pitkäkestoista, taidelähtöistä työskentelyä erilaisissa yhteisössä, kuten vanhainkodeissa, palvelutaloissa, vammaisyksiköissä, kouluissa, päiväkodeissa ja vastaanottokeskuksissa.

Muita apurahansaajien joukosta nousevia, mielenkiintoisia projekteja ovat esimerkiksi filosofian maisteri Saara Moision väitöskirjatyö, joka käsittelee arvonmuodostuksen dynamiikkaa nykytanssin katsojakokemuksissa sekä M.A. Laura Feodoroffin ja työryhmän suunnittelema elokuva, joka käsittelee kolttasaamelaisen identiteetin etsimistä katrilli-tanssin avulla.

Tanssija Hazah von Hertzen (Haza Hajipoori) saa apurahan nuoren naisen elämänkaarta kahden kulttuurin välissä käsittelevän sooloteoksen valmistamiseen, kun taas tanssitaiteen maisteri Päivi Järvinen ja taiteen maisteri Maarit Myllynen käyttävät apurahan taiteelliseen työskentelyyn, joka käsittelee kuvaa ja liikettä maahanmuuttajien oppimisen tukena. Kaikki tällä kierroksella apurahan saaneet toimijat ovat katsottavissa täällä.

Maaliskuun haussa tuetaan sisällöltään merkityksellisiä taidehankkeita

Kulttuurirahasto jakaa vuonna 2021 apurahoja yhteensä noin 44 miljoonaa euroa. Keskusrahaston lokakuun 2020 haun perusteella jaettiin nyt 25 miljoonaa euroa ja maakuntarahastojen Tammikuun haussa 13 miljoonaa. Loput jaetaan muun muassa post doc -poolin sekä Kulttuurirahaston maalis- ja elokuun hakujen kautta.

Maaliskuussa ovat haettavina myös muun muassa Taide2 -apurahat, joilla tuetaan korkealaatuisia ja sisällöltään merkityksellisiä taidehankkeita entistä suurempien yleisömäärien tavoittelemiseksi.

Näiden lisäksi Kulttuurirahasto käyttää varoja kulttuurin tukemiseen erilaisten hankkeiden kautta. Suurin käynnissä oleva hanke on Taidetestaajat.

Kokonaistuki kulttuurille on toimintavuoden aikana noin 50 miljoonaa euroa.