Tanssikasvatus elämäntyönä -palkinto Hannele Soulasmaalle Hankoon

UUTISET JA TIEDOTTEET
21.11.2022

Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP palkitsi Hannele Soulasmaan pitkästä ja monipuolisesta urastaan tanssikasvattajana sekä tanssin taiteen perusopetuksen kehittäjänä. Vuoden tanssikasvattaja -palkinto meni puolestaan rovaniemeläiselle Sari Heikkilälle. Palkinnot jaettiin Suomen Kansallisoopperan Alminsalissa tanssioppilaitosten NykytanssiPaletti-tapahtuman yhteydessä marraskuussa.

Hannele Soulasmaa © Milla Malmberg

Hannele Soulasmaa on työskennellyt tanssinopettajana ja rehtorina Hangossa vuodesta 1982. Tanssinopettajan työ alkoi ensin Hannelen äidin, Pirjo Soulasmaan tanssikoulussa.

Koulu siirtyi Hannelen nimiin vuonna 1984, minkä jälkeen työ on jatkunut keskeytyksettä aina tähän hetkeen asti. Keväällä 2022 Hannele Soulasmaa jäi eläkkeelle, mutta oppilaitos jatkaa toimintaansa edelleen hänen tyttärensä Katja Ukonahon toimesta, eli kolmannessa sukupolvessa. Nyt jo 58. toimintavuottaan jatkavan koulun nimi on nykyisin Hangon Baletti- ja liikuntakoulu.

Vuodesta 1992 taiteen perusopetusta antanut ja kehittänyt oppilaitos sekä Hannele Soulasmaan pitkäjänteinen ja sitkeä työskentely ovat vaikuttaneet merkittävästi Hangon alueen kulttuuritoimintaan sekä lasten ja nuorten taidekasvatukseen.

Vuosikymmenten aikana Baletti- ja liikuntakoulu Hannele Soulasmaa on luonut  lukuisille lapsille mahdollisuuksia kokea tanssin taikaa. Taiteen perusopetuksen päättötodistuksia on vuosien aikana jaettu useampi sata, joka on Hangon väkimäärään suhteutettuna valtava määrä.

Vuoden tanssikasvattaja -palkinto Sari Heikkilälle Rovaniemelle

Suomen tanssioppilaitosten liitto palkitsee Sari Heikkilän Vuoden tanssikasvattaja -palkinnolla pitkäjänteisestä ja omistautuneesta työotteesta tanssinopetuksen kehittäjänä.

Sari Heikkilä on työskennellyt nykyisessä Lapin musiikki- ja tanssiopistossa (ent. Lapin Tanssiopisto ja Lapin Balettiopisto) tanssinopettajana jo 1990-luvulta lähtien. Vuosien aikana hän on kehittänyt omaleimaisen opetustavan, josta ovat saaneet nauttia lukuisat oppilaat niin lastentanssin, baletin kuin erityisryhmienkin opetuksen parissa. Oppilaat ovat saaneet hyvän ja kurinalaisen pohjan balettiopinnoilleen, ja toisaalta kannustavan ja luovuutta korostavan opetuksen vapaamman tanssi-ilmaisun parissa.

Rovaniemellä on tehty vuosien ajan laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Sari Heikkilä onkin toiminut osaltaan yhteyksien avaajana päiväkoteihin, perusopetukseen sekä erityisryhmien opetukseen. Parhaimmillaan on syntynyt pitkäaikaisia, tasolta toiselle eteneviä opintopolkuja varhaiskasvatuksesta esikouluun ja sieltä peruskouluun. Heikkilä on tehnyt sinnikästä pioneerityötä tanssin sanansaattajana varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen uudistusten keskellä. Tällä työllä on saatu madallettua tanssiharrastuksen aloittamisen kynnystä ja jaettua tanssikokemusta laajemmin tanssikoulun ovien ulkopuolelle.

Sari Heikkilä on työlleen omistautunut tanssikasvattaja, joka on erään tanssioppilaan isän sanoja lainaten ”taikuri, joka saa lasten kanssa ihmeitä aikaan”.

Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry on jakanut palkinnon vuoden tanssikasvattajalle vuodesta 2005. Vuodesta 2013 alkaen tanssikasvattajapalkinto sai rinnalleen elämäntyöpalkinnon.