Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskuksille erityisavustus kansainvälistymishankkeeseen

UUTISET JA TIEDOTTEET
7.3.2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi tiedotuskeskuksen yhteiselle kaksivuotiselle hankkeelle 98 000 euron erityisavustuksen. Hankkeella vahvistetaan tanssin ja sirkuksen kansainvälistä näkyvyyttä, vientiä ja verkostoja Nordics Combined –yhteistyökehyksen sisällä sekä kehitetään alalla toimivien taiteilijoiden ja tuottajien kansainvälistä osaamista.


Muut Tanssin ja Sirkuksen yhteishankkeet:

Välittäjäportaan kehittämishanke (2019-2020)

 

 

 

Kansainvälistymishankkeen kehittämistyö suuntautuu Pohjois-Amerikan itärannikolle, Kanadaan Quebecin alueelle sekä Aasiassa Etelä-Koreaan ja Japaniin. Hankkeen puitteissa tehdään verkostoitumismatkat PAMS-messuille Seouliin, TPAM-konferenssiin Yokohamaan, IPAY-tapahtumaan Philadelphiaan ja Cinarsiin Montrealiin.

Hankkeen kohderyhmiä ovat suomalaiset sirkus- ja tanssitaiteilijat sekä tuottajat, ja kohdemaissa esimerkiksi kansainväliset ostajat ja muut yhteistyötahot. Osallistuville taiteilijoille tarjotaan muun muassa vientivalmennusta, verkostoitumista ja kansainvälistä näkyvyyttä esittävien taiteiden messu- ja promootiotapahtumissa. Verkostoitumismatkoilla pyritään luomaan olosuhteet, joissa syntyy dialogia taiteilijoiden ja esitysten ostajien välillä.

Nordics Combined –kumppanien eli Svenska Kulturrådetin, Performing Arts Hub Norwayn ja Danish Agency for Culture and Palacesin lisäksi hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä ulkoministeriön ja hankkeen kohdemaiden lähetystöjen ja kulttuuri-instituuttien sekä konsulaattien kulttuuriasiantuntijoiden kanssa.

Hankkeen etenemisestä tiedotetaan Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskusten verkkosivuilla.