Tanssin mainetekopalkinto Routa Companylle

UUTISET JA TIEDOTTEET
26.4.2021

Esittävien taiteiden Thalia-gaalaa ei tänä vuonna koronatilanteesta johtuen järjestetty, mutta alan palkinnot kuitenkin jaettiin. Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat STST kiitti Routa Companya uudenlaisesta työskentelymallista, joka pyrkii rakentamaan alalle kestävämpää työskentelykulttuuria.

Routa Company. Kuvassa tanssija Jasu Parviainen, tiedottaja Petra Karvonen, tuottaja Miia Kauppinen, tanssija/koreografin assistentti Heli-Maria Latola, taiteellinen johtaja Jouni Järvenpää, työpajaohjaaja Satu Rinnetmäki ja tanssija Aino Purhonen © Juho Hannikainen

Routa Company. Kuvassa tanssija Jasu Parviainen, tiedottaja Petra Karvonen, tuottaja Miia Kauppinen, tanssija/koreografin assistentti Heli-Maria Latola, taiteellinen johtaja Jouni Järvenpää, työpajaohjaaja Satu Rinnetmäki ja tanssija Aino Purhonen © Juho Hannikainen

Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat kiittää Routa Companya kokeilusta, joka aloitettiin syksyllä 2020 taiteellisen johtajan Jouni Järvenpään johdolla. Uudenlaisen mallin mukaan työsuhteeseen palkattu tanssitaiteilija saa käyttää neljäsosan työajastaan oman taiteellisen työnsä äärellä, ainoana tähtäimenään oman ammattitaitonsa ylläpito ja kehittäminen. Routa tarjoaa taiteilijalle työskentelytilojen lisäksi tukea, yhteistä ideointia ja ajatustenvaihtoa, mutta ei odota työskentelyperiodin päätteeksi minkäänlaista valmista taiteellista ulostuloa tai tuotetta.

Roudalla ajatellaan, että työntekijän omista tarpeista kumpuava osaamisen kehittäminen palvelee niin Routaa kuin tanssin kenttää laajemminkin. Roudan työskentelymalli, jollaista ei Suomessa ole aiemmin tässä muodossa kokeiltu, haastaa ja rohkaisee esimerkillään muut tanssinalan toimijat miettimään tanssitaitelijan työsuhdetta uudelleen.

STST nostaa perusteluissa esiin, että oman taiteellisen ajattelun syventäminen ja uusien polkujen tutkiminen on tapahtunut tähän mennessä aina taitelijan omalla vapaa-ajalla, sillä produktiokohtainen palkkaus kattaa ainoastaan kyseisen esityksen harjoittelun ja esittämisen.

Roudan työaikamalli pyrkii rakentamaan alalle kestävämpää työskentelykulttuuria, jossa taiteilijoiden työhyvinvointi ja työssä jaksaminen lisääntyvät.

“Tanssin mainetekopalkinto 2021 annetaan Roudan palkkausmallille erittäin ansiokkaasta ja tervetulleesta avauksesta freelance-tanssijoiden työskentelyedellytysten ja työhyvinvoinnin parantamiseen”, Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijoiden kiitostekstissä kiteytetään.