Tanssin tiedotuskeskuksen lausunto hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi 2019

UUTISET JA TIEDOTTEET
10.10.2018

Tiedotuskeskuksen lausunnossa kiinnitetään huomiota tanssin suhteellisen alirahoituksen jatkumiseen, VOS-ryhmiä kurittavaan henkilötyövuoden hinnan leikkaamiseen, kaavaillun lisärahoituksen riittämättömyyteen tanssin vapaan kentän alirahoituksen korjaamiseksi, veikkausvoittovarojen käyttämiseen ja Tanssin talon rahoituksen käynnistämiseen.

Tanssin tiedotuskeskus ry:n lausunto koskien hallituksen esitystä vp 123/2018 eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019

Talousarvioesitys vuodelle 2019 sekä jatkaa jo vuosia toteutettuja leikkauksia että avaa mahdollisuuden tanssin rahoituksen pienelle paranemiselle. Tarpeellinen esittävien taiteiden rahoitusuudistus jäi keväällä 2018 osittain ”pöydälle”. Näin tanssitoimijoiden tukala tilanne ja taiteenalan jo pitkään jatkunut suhteellinen alirahoitus jatkuu.

Rahoitustilannetta valaisevat esimerkiksi seuraavat luvut:

  • VOS-rahoituksen piirissä olevat: Kuntarahoituksen osuus julkisista avustuksista on teatterilla 51 %, tanssilla 23 % (tilastot 2017).
  • Vapaa kenttä: Viimeisen kymmenen vuoden aikana tanssiryhmien lukumäärä on kasvanut 66 %, teatteriryhmien 52 % ja orkesterien 50 %. Tanssin rahoitus on kasvanut vain +1,4 %, kun teatterin rahoitus samassa ajassa on kasvanut 4 kertaa enemmän (+5,9 %) ja musiikin yli 10 kertaa enemmän (+18,4 %).

Henkilötyövuoden hintaleikkaus

Valtionosuusrahoituksen piirissä olevien tanssiryhmien ja tuotantokeskusten rahoitusaseman heikentyminen jatkuu, kun henkilötyövuoden hintaan esitetään 2,64 % leikkausta. Vuodesta 2012 lähtien toteutettujen leikkausten vaikutus on jo aiemmin kurittanut pieniä ja alirahoitettuja tanssitoimijoita erityisen raskaasti. Leikkausten seuraukset ovat sekä määrällisiä että laadullisia. Esitysmäärät, harjoitusajat, työllistyvien määrä, yleisömäärät ja yleisösuhde jne. – vaikutukset ulottuvat kaikkeen toimintaan.

Kaikki tanssitoimijat ovat henkilötyövuosilla mitattuna pieniä: Yhtä ryhmää lukuun ottamatta niillä on vuonna 2018 henkilötyövuosia 5 – 16, suurimmalla henkilötyövuosia on 22. Teattereilla on kahta pientä lukuun ottamatta 12 – 334 henkilötyövuotta.

Vapaan kentän rahoitus

Askel parempaan suuntaan on esittävän taiteen harkinnanvaraiseen vapaan kentän rahoitukseen esitettävä miljoonan euron korotus vuodelle 2019. Määräraha kohdistetaan 3-vuotisiin toiminta-avustuksiin. Tämä korotus samoin kuin kehysriihessä vuosille 2020–2023 päätetty vapaan kentän määrärahalisäys on suunnattu kaikille esittäville taiteille. Kun yksin tanssin vapaan kentän rahoituksen saaminen kohtuulliselle tasolle edellyttää usean miljoonan korotusta, ovat nyt esitetyt ja suunnitellut korotukset riittämättömiä korjaamaan tanssin vapaan kentän alirahoitusta.

Veikkausvoittotuotot

Lakisääteisen rahoituksen ulkopuolinen tanssin kenttä on valtaosin harkinnanvaraisen veikkausvoittorahoituksen varassa. Niinpä se, että yhä suurempi osa myös valtion lakisääteisten kulttuuripalvelujen rahoituksesta toteutuu veikkausvoittovaroista, ei ole tanssin eikä taiteen ja kulttuurin yleisen rahoituskehityksen tulevaisuuden kannalta toivottavaa. Samoin kuin muut alan järjestöt Tanssin tiedotuskeskus on huolissaan kehityksestä, varsinkin kun Veikkauksen tuottojen kasvu näyttäytyy muun muassa arpajaislain uudistusten myötä epävarmana.

Tanssin talon rahoitus

Helsinkiin suunnitteilla oleva Tanssin talo valmistuu vuonna 2021. Helsingin kaupunki ja valtio ovat sopineet vastaavansa yhtä suurin osuuksin talon toimintarahoituksesta. Helsingin kaupunki on rahoittanut Tanssin talon hanketyötä vuodesta 2016 lähtien. Helsingin kaupungin rahoitus noussee 650 000 euroon vuonna 2019.

Valtion rahoituksen on tarkoitus alkaa, kun talon toiminta käynnistyy. Jotta Tanssin talo voi tuottaa koti- ja ulkomaista vierailuohjelmistoa aloituskausilleen, tulee sen toiminnan kuitenkin käynnistyä jo ennen talon avaamista: organisaatio on luotava, henkilöstö rekrytoitava, markkinointiviestintää kehitettävä ja ohjelmistopäätöksiä tehtävä vuosia ennen talon avajaisia.

Jotta heti alkuvaiheessa päästään asetettuihin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin, myös valtion tulee osallistua rahoitukseen jo ennen toiminnan käynnistymistä.

Esitys:
Esitetään, että vuonna 2019 Tanssin talon toiminnan käynnistämisen valmisteluun osoitetaan 150 000 euron määräraha.

Helsingissä 9.10.2018
Tanssin tiedotuskeskus ry:n puolesta

Sanna Rekola
Toiminnanjohtaja


Tanssin tiedotuskeskuksen jäsenyhteisöt ovat: Suomen Kansallisooppera ja -baletti, Suomen Nuorisoseurat ry, Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry, Suomen Tanssinopettajain Liitto STOL ry, Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry, Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat STST ry, Suomen Tanssiurheiluliitto STUL ry, Suomen Teatterit ry, Teatterikeskus ry, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu ja Zodiak Presents ry.