Tanssin tiedotuskeskuksen lausunto valtion vuoden 2020 talousarvioesityksestä

UUTISET JA TIEDOTTEET
31.10.2019

Tanssin tiedotuskeskuksen lausunnossa esitettiin huoli veikkausvoittotuottojen odotetusta laskusta ja sen aiheuttamasta uhasta erityisesti pienille taiteenaloille ja Taiken harkinnanvaraisen rahoituksen varassa olevalle vapaalle kentälle. Taiken määrärahoja olisi korotettava edelleen, jotta Tanssin talon toiminnan rahoitus ei uhkaa muuta esittävän taiteen vapaan kentän rahoitusta.

Lausunnossa todetaan, että valtion budjettiesitys vuodelle 2020 sisältää taiteen ja kulttuurin kannalta paljon hyvää:

  • Taiteilija-apurahan tasoa korotetaan
  • Esittävän taiteen rahoitusuudistus viedään loppuun
  • Taiteen edistämiskeskuksen kautta vapaalle kentälle suunnattu rahoitus nousee vuosina 2020 ja 2021.
  • Valtionosuusrahoitukseen saadaan korotus vuosina 2022 ja 2023.
  • Taiteen perusopetuksen alueellisia ja taiteenalojen välisiä eroja tasoitetaan 2 miljoonan euron korotuksella.

Pitkään ennakoitu ja nyt realisoitumassa oleva veikkausvoittotuottojen lasku aiheuttaa kuitenkin suurta huolta koko taide- ja kulttuurirahoituksen tulevaisuudesta. Yhä suurempi osuus lakisääteisistäkin kulttuuripalveluista on siirretty rahoitettavaksi veikkausvoittorahoista. Nyt eivät uhattuina ole ainoastaan lakisääteiset palvelut vaan erityisesti veikkausvoittotuotoista rahoitetut harkinnanvaraiset tuet, jotka koskevat laajaa vapaan kentän toimintaa, kansallisia laitoksia, valtakunnallisia järjestöjä, kehittämishankkeita jne. Nyt olisi syytä nopeasti laatia suunnitelma siitä, miten tilanne korjataan.

Lausunnossa huomautetaan, että Taiteen edistämiskeskuksen esittävän taiteen määrärahakorotus vastaa vapaan kentän alirahoitukseen, joka on ollut tosiasia jo pitkään. Nyt tiedossa olevaa kasvavaa määrärahaa jakamassa on laaja musiikin, teatterin, tanssin ja sirkuksen toimijakenttä, joka tuottaa suuren osan uutta luovaa, uusia yleisöjä tavoittavaa, kansainvälisesti kiinnostavaa monipuolista taidetta.

Myös Tanssin talo tulee hakemaan toimintarahoitustaan Taiteen edistämiskeskuksen määrärahoista, muistutetaan lausunnossa.  Siksi onkin kiinnitettävä entistäkin enemmän huomiota Taiken määrärahojen riittävyyteen. Tanssin talon valtionrahoitus on tarpeen aloittaa jo vuonna 2020, jotta organisaation rakentaminen, markkinointiviestinnän suunnittelu ja toiminnan valmistelu voidaan toteuttaa kunnolla. Vuonna 2015, kun Tanssin talon toiminnan valtion- ja kuntarahoituksesta sovittiin, valtion osuudeksi tuli 650 000 euroa. Jotta Tanssin talon toiminta voisi toteutua suunnitellulla laadullisella ja määrällisellä tasolla ja jotta vuoden 2015 jälkeen tapahtunut kustannusten nousu kompensoitaisiin, tulisi valtionrahoituksen nousta ensimmäisinä toimintavuosina 800 000 – 1 000 000 euroon.

Lausunnossa esitetään, että on syytä tarkastella uudelleen Taiteen edistämiskeskuksen määrärahakorotusta ja nostaa rahoitusta budjettikehyksessä vuosina 2022–2023 nyt esitettyä enemmän. Tanssin talon rahoitus ei saa uhata esittävän taiteen vapaan kentän rahoitusta, jonka kipeään tilanteeseen nyt esitetyt määrärahakorotukset vastaavat.

Lue lausunto kokonaisuudessaan ›