Tanssin tiedotuskeskuksen Tanssin Venäjä -ohjelma luo pohjaa alan toimijoiden väliselle yhteistyölle

UUTISET JA TIEDOTTEET
14.3.2018

Vuonna 2014 Tanssin tiedotuskeskus aloitti Suomen ja Venäjän välisen tanssiyhteistyön kehittämisohjelman yhteistyössä Suomen Moskovan suurlähetystön kanssa. Kolmen vuoden ajan Tanssin Venäjä -ohjelma on tuonut yhteen suomalaisia ja venäläisiä tanssin toimijoita luoden mahdollisuuksia maiden väliselle käytännön yhteistyölle.

Loppuvuodesta 2017 Tiedotuskeskus toteutti ohjelman arvioinnin ulkopuolisen arvioitsijan toimesta. Maaliskuussa 2018 julkaistiin ohjelman arviointiraportti, joka on luettavissa Tanssin tiedotuskeskuksen verkkosivuilla.

Uusia kontakteja ja ensikosketuksia naapurimaan tanssin kenttään

Venäjän kielen ja kirjallisuuden opiskelija Maria Tissari Helsingin yliopistosta teki Tiedotuskeskuksen Venäjä -ohjelman arvioinnin osana korkeakouluopintojaan. Tissari on tehnyt aiemmat työharjoittelunsa mm. Tero Saarinen Companyssa ja Baltic Circle -festivaalilla.

“Arvioinnin tuloksista käy ilmi, että Tiekkarin ohjelma on kolmen vuoden aikana tarjonnut useille tanssin toimijoille ensimmäisen kosketuksen Suomi-Venäjä-yhteistyöhön, herättänyt uteliaisuutta ja madaltanut kynnystä tutkia sen tarjoamia mahdollisuuksia laajemmin”, kuvailee Tissari.

Arviointikysely lähetettiin vuoden 2017 lopussa 146:lle ohjelmaan osallistuneelle, joista 55 vastasi kyselyyn. Vastausprosentti oli 38. Kyselytutkimuksen lisäksi toteutettiin neljä haastattelua.

Venäjä-ohjelmalle haetaan erityisavustusta vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriöltä. OKM:n taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelman erityisavustuksia myönnetään vuosittain rajat ylittävää yhteistyötä Venäjän kanssa harjoittaville taiteen ja kulttuurin alan toimijoille, jotka edistävät vastavuoroiseen kumppanuuteen perustuvaa taiteen- ja kulttuurialan projektiyhteistyötä Venäjän kanssa.

Kati Kallio ja Antti Ahokoivu kuvasivat tanssielokuvaa Jekaterinburgissa, Venäjällä © Aleksandr Mamajev

Tanssin tiedotuskeskuksen Venäjä-ohjelma on kasvanut vuosi vuodelta ja yhteistyöverkosto on laajentunut. Ohjelman kannalta on olennaista, että sitä koordinoi suomen- ja venäjänkielentaitoinen, molempien maiden kulttuurikentän tunteva koordinaattori.

”Tavoitteeni ovat toteutuneet yli odotusten. Uusia projekteja on syntymässä yhteistyönä venäläisten tahojen kanssa. Olen myös tutustunut hieman muuhun taiteen kenttään kuin tanssiin. Olen saanut yhteyksiä suoraan taiteilijoihin. Olen erityisesti tutustunut joihinkin muusikoihin, koreografien ja tanssijoiden lisäksi”, kuvailee eräs suomalainen Venäjä-ohjelman osallistuja.

Arviointityön tuloksia on hyödynnetty Tanssin Venäjä -ohjelman tulevan vuoden 2018–2019 suunnittelussa. Tanssin tiedotuskeskus saa päätöksen Tanssin Venäjä -ohjelman jatkosta toukokuussa 2018.

Tutustu Tanssin Venäjä -ohjelman arviointiraporttiin.

Venäjä-ohjelmaa koskeviin kysymyksiin vastaa hankkeen projektikoordinaattori Anita Parri: anita.parri@danceinfo.fi

 


Vuosina 2014–2017 Tanssin tiedotuskeskuksen Venäjä-ohjelman puitteissa on toteutettu

130 suomalaisen tanssin ammattilaisen vierailua Venäjälle
28 suomalaisen tanssiteoksen vierailuesitystä Pietarissa, Kostromassa, Moskovassa, Krasnodarissa, Jekaterinburgissa ja Kazanissa
3 suomalaisen nykytanssin festivaalia Pietarissa ja Moskovassa
5 lyhyttä tanssielokuvaa
13 työpajaa Suomessa ja Venäjällä
4 opintomatkaa Venäjälle
9 venäläisen tanssialan asiantuntijavierailua Suomeen
5 suomalaisen tanssialan asiantuntijavierailua Venäjälle
6 luentoa suomalaisesta nykytanssista Venäjällä
2 luentoa venäläisestä nykytanssista Suomessa
Ohjelman myötä on saanut alkunsa neljä itsenäistä yhteistyöprojektia suomalaisten ja venäläisten toimijoiden välillä