Tanssin tiedotuskeskuksen viime vuosi oli vilkas

UUTISET JA TIEDOTTEET
29.6.2020

Vuosi 2019 oli Tanssin tiedotuskeskuksen toiminnassa vilkas hankevuosi. Isoja tapahtumia toteutettiin kotimaassa, managerointi- ja agentuuritoimistoa pilotoitiin, lukuisia koulutuksia ja työpajoja kentän ammattilaisille järjestettiin ja kansainvälisesti toimittiin Venäjä-ohjelman, Korea-Nordic-ohjelman ja Nordics Combined -messuyhteistyön puitteissa. Monista yhteistyökumppaneista tärkein oli Sirkuksen tiedotuskeskus.

Avainlukuja 2019

Tanssin tiedotuskeskuksen vuosikokous on 3.6.2020 hyväksynyt vuoden 2019 toimintakertomuksen ja uudet hallituksen jäsenet on valittu.

Viime vuoden toiminnassa korostuvat monet hankkeet, joita toteutettiin kotimaassa yhteistyössä muiden esittävän taiteen alojen toimijoiden kanssa. Toimintaan, tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistui huikea määrä ammattilaisia ja ulkomaisia asiantuntijavieraita kävi Suomessa lähes 30. Valitettavasti koronakevät 2020 hidasti hyvässä vauhdissa ollutta toimintaa erityisesti kansainvälisten suunnitelmien osalta, mutta projekteja ei ole tarvinnut kokonaan perua vaan ne on siirretty myöhempään ajankohtaan.

Toiminnanjohtaja Sanna Rekola summaa vuotta 2019 toimintakertomuksessa näin:

”Kun katson vuoden 2019 toimintaa, voin vain hämmästyä siitä, miten paljon me taas tulimme vuoden aikana tehneeksi. Tuntuukin tärkeältä kiittää kaikkia, jotka työn tekivät ja joiden kanssa sitä teimme.

Kiitos myös keskusteluista ja ajattelusta. Vuoden aikana meitä puhuttivat kestävän kehityksen kysymykset ja konkretisoiminen, välittäjäportaan toiminnan kehittäminen ja kansainvälisen toiminnan edellytykset. Vuoden mittaan myös pohdittiin henkilökuntien ja hallitusten kesken mahdollista yhdistymistä Sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa.

Yhteistyötä on tehty monien kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Tärkeimpänä kumppanina pitää mainita Sirkuksen tiedotuskeskus. Olemme vuoden mittaan tehneet monenlaista yhteistyötä ja toteuttaneet yhteisiä hankkeita: välittäjäportaan kehittäminen, Performing HEL, Nordics Combined, Korea Nordic, useat koulutukset, tilastointi ja moni muu asia. Olemme jakaneet tietoa, osaamista, vertaistukea, tulevaisuuskeskusteluja.

Tiedotuskeskuksen väki on sitoutunutta ja ammattitaitoista. Kukin hoitaa omaa tonttiaan vastuullisesti ja itsenäisesti. Ja kun tarve vaatii, ammatillinen osaaminen venyy moneen ja kaikki osallistuvat yhteisten asioiden tekemiseen, olipa kyse viestinnän sisällöistä tai tapahtumien, kuten Turun Stretch-tapahtuman ja Performing HEL -showcasen tuotantoon osallistumisesta.

Ja kiitos tanssiväki: teille, teidän kanssanne, teitä varten!”