Tanssin Tiedotuskeskuksen vuosikertomus julkaistu

UUTISET JA TIEDOTTEET
29.4.2016

Tanssin Tiedotuskeskuksen vuoden 2015 toimintaa leimasivat uudistaminen ja kehittäminen sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Tiedotuskeskuksessa tehtiin aikaisempaa enemmän vaikuttajaviestintää ja mediatiedotusta, erityisesti Tanssin talo -hankkeen edistämiseksi. Lisäksi pyrittiin vaikuttamaan uuden hallituksen ohjelmaan yhdessä muiden taiteenalojen tiedotuskeskusten ja Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien kanssa. Myös Koko Suomi tanssii 2017 -kampanjan valmisteluun, suunnitteluun ja rahoituksen hankkimiseen osoitettiin paljon resursseja jo vuonna 2015.

Ajankohtaissisältöjä ja uutisia tuotettiin itse enemmän, juttuaiheita tarjottiin suoraan tiedotusvälineille ja sosiaalisessa mediassa toimittiin aikaisempaa aktiivisemmin. Tämä tuli mahdolliseksi, kun viestintään lisättiin henkilöresursseja. Samalla jatkettiin tietopalvelua ammattilaiskentälle ja medialle, koottiin tanssialan tilastot ja muita alan lukuja ja faktoja sekä ylläpidettiin tanssin tietokantaa.

Kansainvälisessä toiminnassa painottuivat pohjoismainen, pitkäkestoinen yhteistyö ICE HOT Nordic Dance – ja keðja-hankkeiden puitteissa sekä tanssin Venäjä-ohjelma, joka pääsi toimintavuonna hyvään vauhtiin. Venäjällä vieraili vuonna 2015 lukuisia suomalaisia tanssitaiteilijoita ja -ryhmiä, järjestettiin työpajoja ja kursseja ja tehtiin asiantuntijavierailuja molempiin suuntiin. Tiedotuskeskus oli monien projektien käynnistäjä ja rahoitti osin suomalaistaiteilijoiden kustannuksia.

Tiedotuskeskus järjesti suomalaisille tanssialan ammattilaisille kolme opintomatkaa, otti vastaan lukuisia asiantuntijavieraita eri puolilta maailmaa, kertoi suomalaisesta tanssista esittävän taiteen messuilla ja tapahtumissa New Yorkissa, Tokiossa/Jokohamassa ja Soulissa sekä käynnisti ja valmisteli uusia vaihto- ja residenssiohjelmia.

Tanssin Tiedotuskeskus julkaisi englanninkielisen Finnish Dance in Focus –lehden ja keðja-hankkeen ajatushautomossa, Sustainability Think Tankissä, syntyneet suositukset tanssin kentän kestävälle kehittämiselle: Recommendations for a Sustainable Nordic and Baltic Dance Field.

Tanssin Tiedotuskeskuksen toiminta rahoitetaan valtion toiminta-avustuksella, hankekohtaisilla projektiavustuksilla sekä oman toiminnan tuotoilla. Opetusministeriön myöntämä toiminta-avustus oli 430 000 euroa ja vuoden 2015 kokonaisbudjetti oli 696 300 euroa.

Lataa toimintakertomus 2015 (pdf)