Tanssin tiedotuskeskus allekirjoittaa Temen ja Stefin vetoomuksen valtioneuvostolle

UUTISET JA TIEDOTTEET
9.3.2020

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto (Teme) ja Suomen Teatterit ry:n (Stefi) laatimalla vetoomuksella kulttuuri- ja taidekenttä tuo esiin vakavan huolensa toimintamahdollisuuksiensa vaarantumisesta arpajaislakia koskevan uudistuksen myötä.

VETOOMUS VALTIONEUVOSTOLLE

Me allekirjoittaneet kulttuuri- ja taidealan toimijat vetoamme voimakkaasti hallitukseen, että se pitäisi täysimääräisesti kiinni hallitusohjelmakirjauksestaan, jonka mukaan: ”Kompensoidaan Veikkauksen edunsaajille tulevalla hallituskaudella arpajaislain vaikutuksen johdosta mahdollisesti vähenevät määrärahat kulttuurin, liikunnan ja nuorisotoiminnan osalta.”

Me allekirjoittaneet kulttuuri- ja taidealan toimijat ymmärrämme ja tuemme täysin hallituksen pyrkimyksiä vähentää ongelmapelaamista ja pelihaittoja. Katsomme kuitenkin, ettei ole yhteiskunnan kokonaisedun mukaista, jos pelihaittojen vähentäminen ajaa Veikkauksen tuotoilla rahoitetut kulttuuri- ja taidealan toimijat vaikeuksiin.

Taiteen ja kulttuurin yhteiskunnallinen merkitys on kiistaton sivistyksellisesti, työvoimapoliittisesti sekä hyvinvoinnin ja elämän laadun kannalta. Leikkaukset taiteen ja kulttuurin tukeen vaikuttavat suoraan niiden kykyyn työllistää. Luovien alojen osuus työllisestä työvoimasta on noin 4% eli yli 100 000 henkilöä.

Veikkauksen tuotoilla on tuettu taiteen ja kulttuurin ydintoimintoja noin 250 miljoonalla eurolla vuodessa. Kulttuurin ja taiteen perusrahoituksesta peräti noin puolet on tullut Veikkauksen tuotoista. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Veikkauksen tuotoilla teattereita, elokuva- ja valokuvataidetta, tanssi- ja säveltaidetta, rakennustaidetta, museo- ja perinnejärjestöjä, kulttuuritapahtumia ja muuta taide- ja kulttuuritoimintaa.

Vetoamme hallitukseen, että se pitää kiinni hallitusohjelmakirjauksestaan ja kompensoi Veikkauksen edunsaajille kulttuurin, liikunnan ja nuorisotoiminnan osalta vähenevät määrärahat.

Kunnioittavasti,

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry

Suomen Teatterit ry


Taidealan järjestöt, yhdistykset, yritykset ja toimijat voivat allekirjoittaa vetoomuksen 11.3. mennessä. Lisätiedot