Tanssin tiedotuskeskus kannustaa hallitusta: pitäkää huolta taiteesta ja kulttuurista!

UUTISET JA TIEDOTTEET
24.2.2022

Tanssin tiedotuskeskus haastaa kehysriiheen valmistautuvaa hallitusta pitämään huolta taiteesta ja kulttuurista ja leikkausten sijaan lisäämään määrärahoja vuoden 2023 budjetissa.

Tämä hallitus ei ole onnistunut puolustamaan ja kannattelemaan kulttuuria riittävästi tässä poikkeuksellisessa kriisissä, myöntää hallituspuolue Vihreät. Nyt on tehtävä kaksin verroin työtä, jotta kulttuuriala elpyy ja jotta kulttuurin merkitys ihmisille, taloudelle, työllisyydelle ja hyvinvoinnille tunnistetaan, Vihreät painottaa viime sunnuntaina julkaistussa tiedotteessaan.

Onko muilla hallituspuolueilla kanttia samaan itsekriittisyyteen? kysyy Tanssin tiedotuskeskus ja haastaa kehysriiheen valmistautuvaa hallitusta leikkausten sijaan lisäämään taiteen ja kulttuurin määrärahoja vuoden 2023 budjetissa:

Hyvä hallitus: pitäkää huolta taiteesta ja kulttuurista!

Veikkausvoittotuotot siirtyvät yleiskatteelliseen budjettiin vuonna 2024. Eduskuntapuolueet ovat sopineet edunsaajien, joihin taide- ja kulttuuriala kuuluu, rahoituksen tasosta vuosina 2024–2026. Kevään kehysriihi lähestyy ja vuoden 2023 rahoitustasosta on annettu ymmärtää, ettei merkittävää vähennystä tule. Tähän ei ole syytä tyytyä. Päinvastoin.

Koronapandemia on kurittanut taide- ja kulttuurialaa ja erityisesti esittäviä taiteita, tanssia, sirkusta, teatteria ja musiikkia rankasti. On ennakoitu, että alojen toipuminen voi kestää vuosia. Siksi niiden toimintaedellytyksiin ja elpymiseen on erityisesti panostettava juuri nyt.

Esimerkiksi tanssi on taidetta, ymmärtämistä ja kasvua, liikuntaa, luovaa taloutta, hyvinvointia, yhdessäoloa, urheilua – ja se voi olla mahdollista ja saavutettavaa kaikille. Se myös työllistää kulttuuri-, tapahtuma- ja palvelualoilla ihmisiä laajasti erilaisissa tehtävissä teknisistä palveluntarjoajista ravintola-alaan ja turismiin.

Yleisesti jaettu tavoite taiteen ja kulttuurin rahoituksen nostamiseksi 1 prosenttiin valtion budjetista on perusteltu. Näin voidaan tukea alojen toipumista korona-ajasta, luoda alojen elinvoimaa tukevia toimenpiteitä ja turvata niin yksilöitä kuin yhteiskuntaa voimaannuttava taide ja kulttuuri. Rahoitustason korottaminen on aloitettava jo vuonna 2023.

Vuoden 2023 taide- ja kulttuuribudjetissa pitää ottaa huomioon muun muassa:

  • esittävän taiteen kiertuejärjestelmän luominen (lisää työtilaisuuksia, kasvattaa alan elinvoimaisuutta, lisää taiteen moninaista saatavuutta eri puolella Suomea)
  • kansainvälisen toiminnan ja viennin vahvistaminen (työtilaisuuksia, elinvoimaa, vientituottoja)
  • jatkuvasti kasvavan vapaan kentän tukien kasvattaminen (freelancerit, ryhmät, alustatoimijat – unohtamatta Tanssin taloa)

Lisäksi kulttuurihyvinvointityö on otettava osaksi kuntien ja hyvinvointialueiden työtä ja rahoitusta.

Taiteen ja kulttuurin rahoitus on investointi, jolla on positiivinen vaikutus

  • elinkeinotoimintaan, vientiin ja valtion talouteen
  • alueiden vetovoimaan ja talouteen
  • luovuuteen ja innovaatioihin
  • työllisyyteen (työvoimavaltainen ala työllistää vähintään 135 000 henkeä) ja verotuloihin
  • kansalaisten henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin ja terveyteen
  • kaikkien yhteisöllisyyteen ja elämänlaatuun
  • erityisryhmien osallisuuden kokemukseen ja koko yhteiskunnan vakauteen

Pitäkää huolta taiteesta ja kulttuurista – taide ja kulttuuri pitävät huolta Suomesta ja suomalaisista!

Lisätietoja:
Sanna Rekola
Toiminnanjohtaja
Tanssin tiedotuskeskus ry
050-4136123
sanna.rekola@danceinfo.fi