Tanssin tiedotuskeskus sijoittaa rahaa suohon

UUTISET JA TIEDOTTEET
13.12.2019

Tanssin tiedotuskeskus kompensoi vuoden 2019 lentonsa ohjaamalla varoja Hiilipörssiin. Lennoista kertynyt kompensaatio on noin 930 euroa. Hiilipörssin kautta summalla ennallistetaan hehtaarin verran suota.

©Thomas Macher

Lokakuun 2019 lopussa taiteen tiedotuskeskukset julkaisivat yhteisen aloitteen valtion matkustussäännön muuttamiseksi. Nykyisellään valtion matkustussääntö ohjaa kaikkia valtion ja valtionavustuksen piirissä toimivia ja matkustavia tahoja suosimaan nopeinta ja edullisinta matkustamisen tapaa. Kansainvälisen työn kontekstissa nopein ja edullisin tapa tarkoittaa lähes poikkeuksetta lentämistä.

Kansainvälisen liikkuvuuden merkitys tanssin alalla tuskin tulee vähenemään, jolloin vallitsevia toimintamalleja, kuten matkustuskäytäntöjä, on ryhdyttävä muuttamaan ilmastoystävällisemmiksi. Kestävä kehitys on yksi Tanssin tiedotuskeskuksen toimintaa ohjaavista periaatteista sen nykyisessä strategiassa, mutta aiheen parissa on työskennelty jo 2010-luvun alusta lähtien. Tiedotuskeskus julkaisi vuonna 2015 raportin, joka sisälsi vuosina 2012-2014 työskennelleen ajatushautomon suositukset kestävämmälle pohjoismaiselle ja balttilaiselle tanssin kentälle. Työtä tullaan jatkamaan lähivuosina, mutta omasta toiminnasta on helppo aloittaa.

Vuonna 2019 Tanssin tiedotuskeskuksen työntekijöistä lensi viisi (yhteensä 15 lentoa). Lisäksi opinto- ja messumatkojen puitteissa lensi 18 taiteilijaa ja tuottajaa (30 lentoa). Lentoja kertyi yhteensä 45, joista kaikki suuntasivat ulkomaille. Mannertenvälisiä lentoja oli kuusi, Euroopan sisäisiä 24 ja Suomi-Venäjä-lentoja 15. Lentojen CO2-päästöt olivat yhteensä 20,08t.

Vuodelta 2019 Tanssin tiedotuskeskuksen kompensoi lentojaan 927,11 eurolla, joka mahdollistaa hehtaarin verran ennallistettua suota. Yhden hehtaarin (n. 10 000 m2) suon ennallistus estää vuodessa 750 kiloa hiiltä vapautumasta ilmakehään. Tiedotuskeskuksen lahjoittamastasta summasta 70% käytetään suoraan ennallistamistyöhön, 10% Hiilipörssin ylläpitoon ja ilmastotyöhön, 10% kehittämiseen ja markkinointiin sekä loput 10 % soiden ennallistamista tukevaan tieteelliseen ja taiteelliseen toimintaan sekä kansalaistoimintaan.

Lue lisää kohteesta: https://hiiliporssi.fi/