Tanssiryhmien valtionosuudet jaettu

UUTISET JA TIEDOTTEET
18.11.2016

Valtionosuudet pienenevät jonkin verran kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Henkilötyövuosia yhdellätoista VOS-tanssiryhmällä on saman verran kuin tänä vuonna.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on päättänyt teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuuksista. Ministeri teki myös alustavan määrärahan jaon harkinnanvaraisista avustuksista ensi vuodelle.

Teattereiden, mukaan lukien 11 tanssiryhmää ja tuotantokeskusta, valtionosuudet ovat ensi vuonna yhteensä noin 54,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 tanssiryhmille osoitettuja henkilötyövuosia on 136 eli saman verran kuin tänä vuonna ja tanssiryhmien valtionosuudet ovat yhteensä noin 2,7 miljoonaa euroa.

Valtionosuutta saavat seuraavat tanssiryhmät ja -tuotantokeskukset: Aurinkobaletti, Jo-Jo – Oulun Tanssin Keskus, Rimpparemmi, Tanssiteatteri Eri, Tanssiteatteri Glims & Gloms, Tanssiteatteri Hurjaruuth, Tanssiteatteri Minimi, Tanssiteatteri MD, Tanssiteatteri Raatikko, Tero Saarinen Company, Zodiak – Uuden tanssin keskus.

Valtionosuudet pienenevät jonkin verran tämänvuotisista. Kilpailukykysopimuksen mukaisesti valtionosuutta pienennetään lomarahaleikkauksen verran. Edellytyksenä valtionosuuksien maksamiselle päätetyn suuruisina on, että eduskunta hyväksyy vuoden 2017 talousarvioesityksen.

Alustavassa määrärahan jaossa osoitettiin myös kolme miljoonaa euroa harkinnanvaraista määrärahaa alue-, tanssi- ja lastenteatteritoimintaan, ruotsinkieliseen teatteritoimintaan sekä kiertuetoimintaan. Lisäksi teattereiden kehittämishankkeisiin osoitettiin harkinnanvaraista avustusta 130 000 euroa.

Kaikki tanssiryhmät saavat myös em. harkinnanvaraista avustusta. Harkinnanvarainen valtionavustus mukaan lukien 11 tanssiryhmän valtiontuki pysyy suunnilleen tämänvuotisella tasolla.

Parhaillaan valmistellaan kulttuurilaitosten valtionosuusjärjestelmän uudistusta. Asiantuntijatyöryhmä laatii ja esittelee ehdotuksensa vuonna 2017. Katso lisää aiheesta sivuillamme.

Linkit OKM:n myöntämiin valtionosuuksiin teattereittain sekä harkinnanvaraisiin avustuksiin ohessa.