Tanssitapasi paljastaa empaattisuutesi

UUTISET JA TIEDOTTEET
30.10.2018

Filosofian maisteri Emily Carlsonin musiikkitieteen väitöskirjan "Me, you and the dance: Effects of individual differences and social context on music induced movement" tarkastustilaisuus pidetään 3.11.2018 Jyväskylän yliopistossa. Carlson selvitti väitöstutkimuksessaan, kuinka yksilölliset erot ja sosiaalinen konteksti vaikuttavat musiikin aiheuttamaan liikkumiseen.

”Vähemmän empaattiset tanssijat vaihtelivat liikettään niukemmin. Partnerin liikkeisiin sopeutuminen liitetään myös sovinnollisuuteen, joka on yksi niin sanotuista viidestä isosta personallisuuspiirteestä. Tämä ilmenee erityisesti naisilla. Empatia puolestaan vaikuttaa enemmän miesten tanssiliikkeisiin”, Carlson sanoo.

Carlson pyysi osallistujia myös katsomaan animoituja tanssipareja ja arvioimaan, missä määrin niiden välillä oli vuorovaikutusta. Selvisi, että sellaisia pareja, jotka ainoastaan liikehtivät samalla tavalla, ei aina pidetty vuorovaikutteisina.

”Tanssijoiden täytyi ilmaista aikeensa olla vuorovaikutuksessa eleillä ja vartalon asennolla ja näyttää, että yhdessä tanssiminen on muutakin kuin saman rytmin tahdissa liikkumista”, Carlson selventää.

Carlsonille nämä löydökset ovat vain jäävuoren huippu. Jo nyt hänen keräämäänsä dataan sovelletaan kehittyneempiä analyysitekniikoita. Niiden avulla voidaan havainnollistaa kahden vapaasti liikkuvan tanssijan monimutkaista vuorovaikutusta.

Carlson toivoo, että voi käyttää näitä tutkimustekniikoita sen selvittämisessä, kuinka musiikkia ja liikettä voidaan hyödyntää terapeuttisina apuvälineinä sellaisten henkilöiden auttamiseksi, jotka kärsivät sosiaalista toimintaa heikentävistä häiriöistä. ”Näihin lukeutuvat esimerkiksi autismikirjon häiriöt ja monet psykiatriset sairaudet”, Carlson sanoo.

”Musiikki ja tanssi kuuluvat perustavalaatuisesti ihmisyyteen. Sen vuoksi ne tuovat tehokkaasti ihmiset yhteen. Ja se on jotain, mitä tarvitaan lisää”, Carlson tiivistää.

Filosofian maisteri Emily Carlsonin musiikkitieteen väitöskirjan ”Me, you and the dance: Effects of individual differences and social context on music induced movement” tarkastustilaisuus pidetään 3.11.2018 klo 12–15 salissa S212. Vastaväittäjänä PhD Jessica Phillips-Silver (Georgetown University Medical Center) ja kustoksena professori Petri Toiviainen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Lisätiedot