Tanssiteatterit Minimi ja Eri tarjoavat kokemuksia taidetestaajille

UUTISET JA TIEDOTTEET
Laura Kujala, 19.2.2018

Taidetestaajat on valtakunnallinen 8.-luokkalaisille nuorille suunnattu suurhanke, jonka pyrkimyksenä on tarjota elämyksiä, kannustaa luomaan läheinen suhde taiteeseen sekä purkaa ennakkoluuloja.

Eeva Soini ja Lassi Sairela: Sata Lasissa – rakkauden viiltoja © Matti Kivekäs

Taidetestaajat on valtakunnallinen hyvän mielen suurhanke, joka kolmen lukuvuoden ajan vie Suomen kahdeksasluokkalaiset Hangosta Utsjoelle taiteen äärelle – mukana on yhteensä noin 180 000 nuorta. Hanketta koordinoivat Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden ja Suomen lastenkulttuurikeskus.

Pyrkimyksenä on tarjota elämyksiä, kannustaa luomaan läheinen suhde taiteeseen sekä purkaa ennakkoluuloja. Ainakin taidevierailut “voittavat matikan tunnit”, kuten eräs taidetestaaja asian ilmaisee. Vuoden aikana jokaiselle kahdeksasluokkalaiselle tarjotaan kaksi vierailumahdollisuutta: yhden omaan maakuntaan ja toisen valtakunnalliseen kohteeseen.

“Ihan hauska nähdä jotain mitä ei muuten tulisi katsottua.”
– Taidetestaaja, Lieto

Vaikeasti tavoitettava tärkeä yleisö

Kaksi hankkeessa mukaan valittua tanssiteatteria ovat kuopiolainen Minimi ja turkulainen Eri. Viime vuonna Minimin luona vieraili kaksi 8.-luokkalaisten ryhmää katsomassa Cilla Backin luomaa teosta “Elämä”. Erissä esitettiin puolestaan Eeva Soinin ja Lassi Sairelan teos “Sata lasissa – rakkauden viiltoja”. Turkulaisessa tanssiteatterissa vieraili jopa 37 luokkaa eli yhteensä 801 oppilasta. Molemmat tanssiteatterit pitivät hanketta mielenkiintoisena sen kohdeyleisön vuoksi.

”Nuorisoa on vaikea tavoittaa, joten hankkeen mahdollistama saavutettavuus tuntuu merkittävältä”, toteaa Riikka Puumalainen Minimiltä.

Samoilla linjoilla on myös Tiina Lindfors tanssiteatteri Eristä:

“Erityisesti näinä aikoina, kun viihdemarkkinat työntyvät joka paikkaan, työ taiteen elintilan laajentamiseksi on tärkeää. Haluamme osallistua kasvatustyöhön, jossa taide ulottuu myös nuoriin ihmisiin”.

Suomen Kulttuurirahaston teettämän tutkimuksen mukaan yläasteikäiset pääsevät taidevierailuille koulun kautta keskimäärin 1-3 kertaa vuodessa. Jos nuoren kotona ei panosteta taidekokemuksiin, voi suhde taiteeseen jäädä etäiseksi eikä aikuisenakaan ehkä löydetä tietä kulttuurin pariin. Lindfors tanssiteatteri Eristä tuo esille, että 8.-luokkalaiset ovat juuri osuva kohderyhmä olemaan hankkeessa mukana:

“Tämä ikäryhmä on sellainen, johon tässä asiassa voi vaikuttaa: herättää innostusta ja kiinnostusta taidetta kohtaan.”

Nuorille suunnattua yleisötyötä

Taidetestaajien vierailukohteiksi on valittu kiinnostavia organisaatioita, joissa osataan puhutella nuoria. Muita valintakriteereitä ovat olleet taiteen laatu sekä yleisötyö. Vierailupaikkoja valitaan vuosittain mukaan kaiken kaikkiaan noin 50-60 ja tanssitaide on ollut molempina vuosina mukavasti edustettuna. Tanssin lisäksi hankkeessa on mukana kohteita esimerkiksi kuvataiteen, teatterin, musiikin ja sirkuksen aloilta.

Niin Minimi kuin Eri ovat panostaneet nuorten parissa tehtävään yleisötyöhön. Eri on esimerkiksi tarjonnut nuorille mahdollisuutta luoda opettajajohtoisesti omassa kouluympäristössään videoitavaa liikemateriaalia. Nämä videoidut liikekoosteet Eri on ottanut osaksi omaa Sata lasissa – rakkauden viiltoja -esitystään, josta nuoret ovat pystyneet tunnistamaan itse luomiaan liikkeitä. Työtapa on Lindforsin mukaan ollut työläs ammattilaisille, mutta palvellut hienosti nuorten luovuutta.

Puumalainen Minimistä huomauttaa, että taidetestaajien vierailut ovat vastavuoroisesti palvelleet myös taiteen tekijöitä, sillä ne ovat mahdollistaneet työn tarjoamisen vieraileville taiteilijoille niin esityksen kuin työpajojen toteuttamisessa.

Cilla Back: Elämä © Kim Saarinen

Nuoret kriitikot asialla

Taidetestaajat-hankkeen ideaan kuuluu, että nuoret toimivat myös kriitikkoina arvioiden taidekokemuksensa nettiselaimessa toimivalla sovelluksella. Kahdeksasluokkalaiset raportoivat millaisia tunteita kokemus herätti ja lähtisivätkö he taidevierailulle uudelleen. Arviot ovat vapaasti luettavissa hankkeen verkkosivuilta.

“Olemme seuranneet palautteita ja ne ovat olleet hyvin positiivisia. Jos palautteena on ollut hämmästys tai hämmennys, niin sekin on positiivista”, kertoo Lindfors Eristä.

“Todella omituinen taidetestaus. Silti laittoi miettimään.”
– Taidetestaaja, Kuopio

Satsaus tulevaisuuteen

Taidetestaajat-hanketta rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto sekä Svenska kulturfonden. Kokonaiskustannukset ovat noin 15–20 miljoonaa euroa. Tämä nähdään satsauksena tulevaisuuteen, sillä kyseessä on tärkeä kohdeyleisö – parhaassa tapauksessa taidetestaajista tulee katsojia yli puolen vuosisadan ajaksi.

”Tämä oli Suomen kulttuurirahastolta aivan nerokas veto. Nuoriso täytyy totuttaa kuluttamaan kulttuuria, jotta meillä riittää yleisöä tulevaisuudessakin. Toivon, että olemme madaltaneet kynnystä osallistua kulttuuritapahtumiin sekä tarttua mahdollisuuteen harrastaa taidetta tai jopa opiskella siitä ammatti”, Puumalainen kommentoi.

Täysin samoilla linjoilla on myös Lindfors, mutta lisää vielä:

“Tiedossa ovat esimerkiksi taiteen harrastamisen mielenterveydelliset edut: kun taide saadaan osaksi ihmisen elämää niin mennään oikeaan suuntaan”, Lindfors tiivistää.


Taidetestaajat lukuina helmikuussa 2018:

34952  Arviota
700 Koulua
59 Vierailukohdetta
681001 Kuljettua kilometriä