Tarve musiikkiteatterikoulukseen on suuri

UUTISET JA TIEDOTTEET
13.4.2016

Tarve musiikkiteatterikoulutukseen on suuri, näin toteaa Teatterikorkeakoulun tilaama selvitys. Teatterikorkeakoulun aloitteesta käynnistettiin syksyllä 2015 projekti, jonka tavoitteena on luoda Sibelius- Akatemian ja Teatterikorkeakoulun yhteinen musiikkiteatterin opintokokonaisuus. Haastattelumuotoisessa selvityksessä kartoitettiin alan ammattilaisten odotuksia ja valmiuksia tällaisen koulutusohjelman toteuttamiseksi.

Selvitykseen haastateltiin 25 musiikkiteatterin ammattilaista Sibelius-Akatemiasta ja Teatterikorkeakoulusta.

Musiikkiteatteri on monimuotoista

Musiikkiteatterin määritelmä oli hyvin laaja, vastaajien mukaan musiikkiteatteriin kuuluvat niin perinteiset lajit kuten ooppera, operetti, musikaali, kabaree ja revyy, mutta musiikkiteatteri voi sisältää elementtejä myös visuaalisesta taiteesta, teatterista, tanssista, sirkuksesta, musiikista, videotaiteesta – melkein mistä tahansa.

Enemmistö pitikin tärkeänä mahdollisimman laajaa määritelmää. Sen enempää̈ musiikin genreä̈ kuin eri taiteiden tasapainoa ei haluttu rajata. Tanssin sijasta puhuttiin kehollisuudesta ja fyysisyydestä̈.

Koulutusta ristiin

Monipuolisille musiikkiteatterin ammattilaisille ja laajalla koulutukselle on tarvetta, tätä mieltä ovat alan ammattilaiset. Koulutusta pohdittaessa tekijät jaettiin kahteen ryhmään: esittäviin ja luoviin taiteilijoihin. Luoviin taiteilijoihin lukeutuisivat ohjauksen, dramaturgian, koreografian ja sävellyksen opiskelijat. Esittäville taiteilijoille kuten näyttelijöille, laulajilla ja tanssijoille kaivattiin kouluttamista oman alan ulkopuolelta, esimerkiksi näyttelijöille ja tanssijoille olisi hyvä tarjota musiikin opetusta.

Selvityksen mukaan suomalaisen musiikkiteatterin ongelmat liittyvät koulutuksen puutteeseen, ammattikunnan heterogeenisuuteen ja keskimäärin huonoon tasoon, laitosteattereiden kaupallistuneeseen tarjontaan.

Kukaan haastateltavista ei pitänyt musiikkiteatterin koulutusohjelmaan suuntaavaa hanketta turhana. Koulutukseen olisi myös otettava Sibelius Akatemian ja Teatterikorkeakoulun lisäksi Kuvataideakatemia, mahdollisesti myös Aaltoyliopisto.

Maisteritason koulutus voisi alkaa jo lukuvuonna 2017-2018, jos hankkeelle saadaan riittävä rahoitus.

 

Lähde: Selvitys musiikkiteatterin opintokokonaisuuden aloittamiseksi, Minna Lindgren