Teattereiden ja tanssiryhmien ensi vuoden valtionosuudet päätetty

UUTISET JA TIEDOTTEET
10.11.2020

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko vahvisti teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuudet. Teatterit (ml. tanssiryhmät ja -tuotantokeskukset) saavat ensi vuonna toimintaansa rahoitusta yhteensä noin 62,1 miljoonaa euroa.

Valtionosuuksien lisäksi ministeri päätti alustavasti teattereiden ja orkestereiden valtakunnallisen ja alueellisen toiminnan sekä orkestereiden ja teattereiden kehittämishankkeiden määrärahoista.

Valtionosuusjärjestelmä on laskennallinen. Rahoitus määritellään henkilötyövuosien ja niille määritellyn yksikköhinnan mukaisesti. Henkilötyövuosiin ja yksikköhintaan perustuviin valtionosuuksiin sekä toimintaan kohdennettuihin lisäavustuksiin käytetään vuonna 2021 noin 62,1 miljoonaa euroa, mikä on noin 1,77 miljoona euroa enemmän kuin tänä vuonna.

Teatterille (ml. tanssiryhmät ja -tuotantokeskukset) osoitettuja henkilötyövuosia on 2 469. Määrä on sama kuin tänä vuonna. Henkilötyövuoden arvonlisäveroton yksikköhinta vuodelle 2021 on 60 016 euroa ja se on vuoteen 2020 verrattuna 3 % suurempi. Toimijoille, jotka eivät ole hakeutuneet arvonlisäverovelvollisiksi teatteritoiminnastaan, myönnetään arvonlisäverolla korotettu yksikköhinta, joka on ensi vuonna 3,87 % korkeampi kuin arvonlisäveroton hinta.

Ministeri osoitti alustavassa määrärahan jaossa 3 200 000 euroa harkinnanvaraista määrärahaa alue-, tanssi- ja lastenteatteritoimintaan, ruotsinkieliseen teatteritoimintaan sekä kiertuetoimintaan. Alustavasti alueteattereille osoitetaan määrärahasta 1 414 000 euroa, tanssiteattereille 576 000 euroa, lastenteattereille 900 000 euroa, merkittävään kiertuetoimintaan tai kiertuetoiminnan vastaanottamiseen 185 000 euroa ja ruotsinkieliseen toimintaan 125 000 euroa. Lisäksi määrärahasta varattiin esittävän taiteen uudistuksen toimeenpanoon enintään 20 000 euroa.

Vuonna 2021 tanssiteattereille on osoitettu 137  henkilötyövuotta (htv), mikä merkitsee valtionosuutta yhteensä 3 112 690 euroa (vuonna 2020 vertailuluvut olivat: htv 136 ja valtionosuus 3 018 462 euroa).