Teatterikeskus kannattaa Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten yhdistymistä – päätös tehdään keskiviikkona 21.10.

UUTISET JA TIEDOTTEET
20.10.2020

Teatterikeskus on osoittanut avoimen kirjeen Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten hallituksille. Siinä avataan yhdistymiskeskustelun erilaisia puolia vapaan kentän näkökulmasta ja kerrotaan, miksi järjestö on päätynyt kannattamaan yhdistymistä ja millaisia varauksia siihen liittyy.

Teatterikeskus edustaa 50:tä esittävän taiteen vapaan kentän ammattiorganisaatiota. Järjestönä se on tehnyt runsaasti yhteistyötä Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten kanssa erityisesti kulttuuripoliittisessa edunvalvonnassa.

”Näemme että tiedotuskeskusten yhdistymiseen liittyy paljon potentiaalia ja olemme päättäneet järjestönä kannattaa yhdistymistä”, avoimessa kirjeessä kirjoitetaan.

”Pienissä organisaatioissa vastuut ja työtehtävät ovat usein yksittäisten ihmisten harteilla, mikä tekee organisaatiosta haavoittuvaisia, jos esimerkiksi yksittäinen työntekijä sairastuu eikä hänelle löydy organisaatiosta korvaajaa. Vapaan kentän yhteisöillä on tästä liiankin paljon kokemusta, ja siksi on tärkeää, että mahdollisuus isompaan ja siten vahvempaan ja luotettavampaan organisaatioon tunnistetaan ja hyödynnetään”, kirjeessä perustellaan.

”Rahapelitoiminnan tuottojen vähentyminen ja niiden kautta taide- ja kulttuurikenttään kohdistuvat rahoitusleikkaukset ovat todellinen uhka paitsi taiteen tekijöille, myös kentän tukiorganisaatioille. Suurempi organisaatio pystyy ottamaan mahdolliset rahoitusleikkaukset paremmin vastaan ilman että palvelutaso kentän suuntaan kärsii välittömästi.”

Teatterikeskus nostaa kirjeessä kuitenkin esiin jäsenistön ja sirkuksen kentän ammattiyhteisöjen huolen yhdistymiseen liittyvistä mahdollisista uhkakuvista, joista merkittävin liittyy mahdollisen uuden tiedotuskeskuksen jäsenistön kokoonpanoon. ”Jäsenyyskysymystä tulee tarkastella säännöllisesti, kun uuden tiedotuskeskuksen toiminta muotoutuu ja kun nähdään, miten sirkuskentän ääni tulee käytännössä kuulluksi ehdotetun sääntökirjauksen kanssa.”

Teatterikeskus muistuttaa, että järjestönä se on valmis edustamaan sirkuksen vapaan kentän yhteisöjä vielä nykyistä laajemmin sekä omassa edunvalvontatyössään että mahdollisen uuden tiedotuskeskuksen jäsenenä.

”Järjestökentän näkökulmasta olisi myös kannatettavaa, että sirkuksen ammattilaiset liittyisivät laajasti Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat STST:n jäseneksi ja toisivat äänensä kuuluviin voimakkaammin myös sitä kautta. Näiden kahden olemassa olevan järjestön ja mahdollisen uuden tiedotuskeskuksen kautta sirkuksen ammattilaiskenttä olisi laajasti edustettuna suomalaisessa taidepoliittisessa keskustelussa.”

Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten yhdistymisestä päätetään yhdistysten ylimääräisissä kokouksissa keskiviikkona 21.10.2020.

Lue koko avoin kirje Teatterikeskuksen sivuilta ›