Toiminta-avustusta saa kaksikymmentä tanssiryhmää

UUTISET JA TIEDOTTEET
2.2.2017

Taiken jakamien toiminta-avustusten määräraha pysyi ennallaan. Tanssiryhmien kohdalla oli pieniä muutoksia, yksi tanssiryhmä lopetti toimintansa ja yksi uusi otettiin toiminta-avustusten piiriin.

Taiteen edistämiskeskuksessa tuskaillaan, kun määrärahat pysyvät ennallaan vuodesta toiseen. Kasvua ei ole, vaikka painetta olisi saada uusia toimijoita tuen piiriin, mutta samaan aikaan pitäisi tukea pitkäjänteisesti myös vakiintuneita ryhmiä.

”Taiken toiminta-avustukset ovat jämähtäneet paikoilleen”, sanoo Taiken johtaja Minna Sirnö tiedotteessa, jonka otsikko on Taiken kahdeksan miljoonaa on riittämätön kentän hätähuutoon. ”Tältä osin tukipolitiikkamme alkaa muistuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusjärjestelmää. Paine on siirtynyt Taikeen.”

Esittävien taiteiden ja musiikin määrärahat ovat entisen suuruiset. ”Se merkitsee käytännössä rahan sitomista pysyvästi samoille ryhmille”, Sirnö sanoo. ”Taikella on merkittävä rooli niiden ryhmien tukemisessa, joilla ei ole toivoa päästä teatteri- ja orkesterilain mukaisen valtionosuuden piiriin. Haasteena on saada uusia toimijoita tuen piiriin määrärahan pysyessä ennallaan.”

Tanssitaiteelle myönnettiin yhteensä 2 024 000 euroa toiminta-avustuksina tanssin aluekeskuksille ja tanssiryhmille. Kohdeapurahojen ja erityisavustusten saajia ei vielä julkistettu.

Näinkään suurella määrärahalla emme pysty vastaamaan kentän hätähuutoon.

”On mahdoton nostaa tuen piiriin uusia toimijoita ilman, että jo ennestään tukea saavat kärsivät.” Jotta uusia ryhmiä on voitu nostaa avustuksen piiriin, joidenkin vakiintuneiden saajien avustusta on ollut pakko leikata. Yhtenä perusteena on ollut valtionavustuksen osuus toiminnan kokonaisrahoituksesta. Jo viime vuonna pyrkimys oli samankaltaisten, samalla volyymillä toimivien ryhmien tuen asettaminen samalle tasolle.

Tanssin aluekeskukset saivat yhteensä 24 000 euroa enemmän kuin viime vuonna. Tanssiryhmien toimintaan kohdistettu määräraha pysyi ennallaan. Muutaman tanssiryhmän tukea leikattiin, enimmillään jopa 20 %.

Raekallio Corp. ja Kinetic Orchestra olivat viime vuonna ensimmäistä kertaa toiminta-avustuksen saajina. Tänä vuonna molempien tuki nousi 30 000 euroon. Uusi toiminta-avustuksen saaja tänä vuonna oli Auraco – tosin jo vuonna 2015 se sai projektiluontoisen yhden vuoden toiminta-avustuksen.

Kaiken kaikkiaan Taike jakoi toiminta-avustuksia 7,9 miljoonaa euroa. Tukea saa kahdeksan taiteenalaa: elokuvataide, kirjallisuus, kuvataide, musiikki, näyttämö-, sirkus-, tanssi- ja valokuvataide. Suurimmat avustukset jaettiin näyttämötaiteeseen ja tanssitaiteeseen. Päätöksiä varten Taike kuuli valtion taidetoimikuntia.