Tulossa olevat julkisen rahoituksen leikkaukset kohdistuvat kenttään epätasaisesti 

UUTISET JA TIEDOTTEET
Sanna Kangasluoma, 30.8.2021

Valtiosihteeri Tuomo Puumala (OKM) kertoi esittävän taiteen kenttää koskevista ajankohtaisista rahoituskysymyksistä ja koronatuista teatteri- ja orkesterialan kattojärjestöjen järjestämässä keskustelutilaisuudessa viime perjantaina.

Julkisen rahoituksen tilanne ja varoitus tulossa olevista leikkauksista kiinnostivat tilaisuuden kuulijoita yhtä paljon kuin tukala koronarajoitustilanne ja odotettavissa olevat toimenpiteet.

Pari viikkoa sitten julkistetussa opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) budjettiehdotuksessa taiteen ja kulttuurin määrärahoihin vuonna 2022 varataan 578 miljoonaa euroa, joka on kolme miljoonaa vähemmän kuin vuonna 2021.

Valtiosihteeri Tuomo Puumala

Valtiosihteeri Tuomo Puumala (OKM) muistutti, että esittävä taide on kuitenkin saamassa 8,5 miljoonaa euroa lisää alan rahoitusuudistukseen, käytännössä uudistuneen valtionosuusjärjestelmän (vos) toteuttamiseen, mutta osa summasta ohjataan vapaalle kentälle.

Puumala kertoi, että haku uuteen vos-järjestelmään on päättynyt: kaikki vanhat valtionosuusrahoitusta saaneet hakivat mukaan ja uusia halukkaita oli 30. Musiikin alalta hakemuksia tuli kahdeksan ja loput 22 tulivat muilta esittävän taiteen aloilta. Päätökset tulevat lokakuun aikana.

Valtiosihteeri Puumala ei pystynyt vielä tarkemmin kertomaan, miten edellä mainittu lisärahoitus jakautuu vossien ja vapaan kentän kesken. Asiaan vaikuttaa esimerkiksi se, miten paljon uusia toimijoita vos-järjestelmään otetaan ja miten tämä puolestaan heijastuu vapaan kentän toimijoiden määrään ja rahoitukseen.

Rahoitusuudistuksen toteuttamiseen varattu 8,5 miljoonaa euroa on budjettiin kirjattua rahaa, johon veikkaustuottojen pudotuksista johtuva noin 8 % arvioitu leikkaustarve ei ensi vuonna osu. Tässä kohtaa Puumala myönsi, että leikkaukset kohdistuvat kenttään epätasaisesti, miinusta tulee nimenomaan niille, jotka ovat Veikkauksen edunsaajia.

Lisäleikkauksia seuraavina vuosina, nyt EU:n elpymispaketista ohjataan tukea myös taide- ja kulttuurialoille

Laskusuunnalle ei näy loppua. ”Seuraavalla kierroksella joudutaan tekemään vielä lisäleikkauksia”, Puumala totesi.

Valtiosihteeri Puumala on mukana rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen uutta rahoitusmallia suunnittelevassa työryhmässä. Todennäköisintä on että jotenkin toimintoja siirretään rahoitettavaksi valtion budjetista, ja uudistus on tarkoitus toteuttaa jo vuonna 2024.

Iso kysymys Puumalan mukaan tällä hetkellä on tulevan rahoituksen taso. Erityisen hankalan asiasta tekee se, että väliin tulevat eduskuntavaalit ja hallitus vaihtuu.

Valtiosihteeri Puumala kertoi tilaisuudessa ajankohtaista myös koronarajoituksia ja -tukia koskevista asioista. Opetus- ja kulttuuriministeriössä  ei ole vielä keskusteltu siitä, onko mahdollisesti tulossa vielä yksi koronatukipaketti ja miten sen kohdistettaisiin.

Sen sijaan EU:n elpymispaketin Suomen osuudesta on tulossa vielä syksyllä opetus- ja kulttuuriministeriöstä myönnettäväksi 4 miljoonaa euroa. EU:n ohjelmassa on ollut vahva uuden luomisen ja kestävän kasvun näkökulma, vanhoja rakenteita ei ole tarkoitus tällä tuella pönkittää, totesi Puumala. Ministeriössä ei ole vielä päätetty, kenelle ja miten tuleva haku kohdistetaan.

Koronapassista ja 2 metrin turvavälien poistamisesta Puumala totesi, että todennäköisintä on, että ne vaativat lainsäädäntöä. Se puolestaan tarkoittaa, että kiirehtienkään laki tuskin eduskuntaan pääsee ennen lokakuun loppupuolta. Tämän tilaisuuden aikana ei vielä tiedetty, mikä on Etelä-Suomen aluehallintoviraston koronarajoituksia ja niiden mahdollisia helpotuksia koskeva uusi viesti.

Avin tiedote tuli iltapäivällä 27.8. Helpotuksia toivonut ja vaatinut ala sai sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeestä huolimatta kylmän suihkun niskaansa: pääkaupunkiseudulla rajoitukset pysyvät toistaiseksi ennallaan.


Ajankohtaistilaisuudesta on saatavilla tallenne. Katso ohjelma ja lisätietoa täältä ›