Tuore väitös tarkastelee nykytanssin pukusuunnittelua Suomessa 2000-luvulla

UUTISET JA TIEDOTTEET
12.12.2022

Tua Helven väitöskirja avaa sitä, kuinka nykytanssiteosten pukusuunnittelu ammentaa taiteellisesta yhteistyöstä. Helve väitteli 9. joulukuuta Aalto-yliopistossa elokuvataiteen laitoksella.

Marja Uusitalo toimi pukusuunnittelijana Alpo Aaltokosken teoksessa Pyörteitä © Marko Mäkinen

TaM Tua Helven väitöskirja tarkastelee nykytanssin pukusuunnittelua Suomessa 2000-luvulla. Neljästä vertaisarvioidusta artikkelista ja näiden yhteenvedosta koostuva tutkimus vastaa sekä kansainväliseen että kotimaiseen tarpeeseen lisätä ymmärrystä pukusuunnittelun monipuolisesta merkityksestä nykytanssiteoksissa, erityisesti taiteellisen yhteistyön näkökulmasta.

Taiteellisen yhteistyön lisäksi tutkimuksen keskeisiä teemoja ovat luovat prosessit ja puvut osana esityskokonaisuutta. Helve tarkastelee näitä teemoja freelancer-tuotannoissa pukusuunnittelijan näkökulmasta.

Tutkimus tuottaa tietoa puvun aktiivisesta roolista nykytanssiteoksissa sekä määrittää olosuhteita, joissa pukusuunnittelija on teoksen aktiivinen toimija.

Merkitykselliseksi nousee ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja taiteellisen luomisprosessin limittyminen

Tutkimus selvittää, millä tavoin eri tyyppisiä pukuja suunnitellaan ja kuinka yhteistyöprosessit ja teoksiin liittyvät muut, esimerkiksi tuotannolliset tekijät työhön vaikuttavat. Tässä merkitykselliseksi nousee ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja taiteellisen luomisprosessin limittyminen.

Tua Helve osoittaa tutkimuksessa, että luottamukselliset yhteistyösuhteet pukusuunnittelijan ja koreografin välillä mahdollistavat suunnittelijalle taiteellista työskentelytilaa, joka tukee pukusuunnitteluprosessia esimerkiksi luoden pukusuunnittelijalle kokemuksia myönteisestä osallisuudesta teoksen kokonaisuuteen.

Lisäämällä tietoa pukusuunnittelijan ja koreografin välisestä yhteistyöstä Helve tarjoaa taiteellisten kumppanuuksien kehittämiseen myös käytännön työkaluja. Näissä korostuu myönteisen työskentelyilmapiirin edistäminen. Tällä osa-alueella tutkimustulokset ovat laajennettavissa muiden esittävien taiteiden ja luovien alojen yhteistyöperustaisten prosessien tarkasteluun.

Lisäksi tutkitut tapaukset osoittavat pukuilmaisun laaja-alaisuuden sekä jokaiseen pukuun liittyvän ajatustyön, oli pukusuunnittelu sitten ulkoasultaan riisuttua tai visuaalisesti yltäkylläistä, abstrahoitua tai arkisten vaatekappaleiden käyttöön perustuvaa.

Kuten Helve esittää väitöskirjassaan, arkivaatteisiin perustuvan pukusuunnittelun vivahteiden ja suunnittelijan käsitteellisen työn laajuuden tunnistaminen on usein puutteellista. Tutkimus tuo siten merkittävää lisätietoa paitsi nykytanssituotannoista pukusuunnittelijan työympäristönä, myös pukujen ilmaisullisesta skaalasta näissä teoksissa. Tämä tieto hyödyttää myös tanssin ammattilaisia, niin tutkijoita kuin taiteilijoita.

TaM Tua Helve väitteli 9. joulukuuta Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa, elokuvataiteen laitoksella. Vastaväittäjänä toimi professori Astrid von Rosen Göteborgin yliopistosta. 

Väitöskirjan nimi on ”Costume design and collaboration in Finnish contemporary dance in the early twenty-first century”.