Työryhmä ehdottaa: Valintoja tasajaon sijaan ja määräaikaista arviointia valtionrahoitukseen

UUTISET JA TIEDOTTEET
14.2.2017

Puoli vuotta työskennellyt opetus- ja kulttuuriministerin nimittämä asiantuntijatyöryhmä kiteyttää taiteen ja kulttuurin rahoitusuudistuksen periaatteet.

Rahoitusjärjestelmän yksityiskohtiin ei työryhmä ota kantaa, sitä työstetään seuraavassa vaiheessa, lokakuun loppuun mennessä. Nyt julkaistut suositukset rahoituksen periaatteiksi pohjautuvat kahdeksaan teesiin – eli kysymyksiin siitä, mihin rahoitusuudistuksella ylipäänsä pitäisi pyrkiä vaikuttamaan.

Teeseissä nousevat esiin muutostarpeet ja yleiset sivistykselliset tavoitteet. Niissä puhutaan myös taide- ja kulttuurialan työvoimaintensiivisyydestä ja ammattilaisten asemasta. Toisaalta niissä nostetaan esiin, miten toimintaympäristö ja yleisöt ovat merkittävästi muuttuneet sitten 1990-luvun alun, jolloin nykyinen henkilötyövuosipohjainen valtionosuussysteemi luotiin.

Uusi laki esittävistä taiteista

Keskeinen työryhmän muotoilema periaate on rahoitusjärjestelmän yhdistyminen yhdeksi kokonaisuudeksi, joka korvaa nykyiset valtionosuudet, niihin liittyvät avustukset sekä harkinnanvaraiset toiminta-avustukset.

Tavoitteena on siis korvata teatteri- ja orkesterilaki uudella lailla esittävistä taiteista – tanssin toimijoista peräti 81 % näkee tämän muutostarpeen suurena.

 

Kuvakaappaus KulttuuriVOS Teesit ja rahoituksen periaatteet -julkaisusta

Organisaation rahoitus voisi tyypillisesti olla yhdistelmä laskennallista ja harkinnanvaraista avustusta.  Näin tehtäisiin valintoja tasajaon sijaan – ja valintojen yhteydessä päättäjien ja toimijoiden välinen vuorovaikutus olisi aktiivista.

Rahoitukseen oikeuttavien kriteerien toteutumista tarkasteltaisiin määräajoin

Radikaali uudistus olisi määräaikaisuus. Määräajoin arvioitaisiin, miten rahoituksen saamisen kriteerit jollakulla toimijalla ovat toteutuneet. Tavoitteena on, että vakaankin rahoituksen piirissä olevassa toimijakentässä tapahtuu uudistumista ja uusilla on mahdollisuus päästä rahoitukseen kiinni.

Uudistuksiin kannustaminen ja laadusta palkitseminen ovat tärkeitä elementtejä kulttuurin rahoituksessa, ministeri Sanni Grahn-Laaksonen sanoo.

Arvioinnin myötä rahoitus voisi muuttua kaikissa kategorioissa, sekä laskennallisessa (vrt. nykyinen valtionosuusrahoitus) että harkinnanvaraisessa rahoituksessa.

Uusia rahoituselementtejä kiertueille ja yhteistuotannoille

Taiteen ja kulttuurin monipuolinen alueellinen saatavuus on myös nostettu tärkeäksi rahoituksen periaatteeksi. Esittävien taiteiden kohdalla tässä ehdotetaan uusia rahoitusmuotoja, jotka edistävät kiertueita ja yhteistuotantoja.

Näin edistettäisiin uusien toiminta- ja tuotantomallien syntymistä ja kehitettäisiin yhteistyön avulla kulttuuripalveluita koko maassa. Yhteistyö on sana, joka toistuu monessa kohdassa työryhmän teeseissä ja periaatteissa. Se liitetään mm. ammattimaiseen toimintaan, alueelliseen saatavuuteen ja monipuolisuuteen ja arviointikriteereihin.

”Seuraavassa vaiheessa (1.2.2017 – 31.10.2017) asiantuntijaryhmä laatii ehdotuksen rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi ja valmistelee tarvittavat säädösmuutosehdotukset”, ministeri kertoo  jatkotyöstä.

Kevään ja kesän aikana periaatteita testataan ja tehdään koelaskentoja. Harkinnanvaraisen tuen elementtejä selvitetään ja tutkitaan, miten niiden avulla tunnistetaan nykyistä paremmin toimijoiden erityispiirteitä. Vuoteen 2019 tähdätään.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen elokuussa 2016 asettamassa työryhmässä on 20 musiikin, teatterin, tanssin, sirkuksen ja museoalan asiantuntijaa. Tanssialaa edustaa toiminnanjohtaja Iiris Autio. Työryhmän puheenjohtaja on muusikko Jaakko Kuusisto.