Urbaanin taiteen ja kulttuurin festivaali URB avaa kesän

UUTISET JA TIEDOTTEET
16.5.2018

URB 18 -festivaalin teemana on ihmisen suhde ympäröivään tilaan ja erilaisiin kohtaamisiin. Festivaali on siirtynyt tänä vuonna uuteen ajankohtaan loppukesästä kesäkuun alkuun.


Lue lisää ja katso koko ohjelma

URB 18 -festivaali

NOD © Tale Hendnes

URB on Kiasma-teatterin tuottama urbaanin taiteen ja kulttuurin festivaali, joka esittelee muuttuvan kaupunki- ja nuorisokulttuurin vaikutusta nykytaiteen eri muotoihin. Festivaali on siirtynyt tänä vuonna uuteen ajankohtaan loppukesästä kesäkuun alkuun 7.-14.6.2018. URB 18 teemana on ihmisen suhde ympäröivään tilaan ja erilaisiin kohtaamisiin.

Festivaalin tapahtumat levittäytyvät museosta ja teattereista erilaisiin kaupunkitiloihin. Eri taiteenaloja edustava festivaaliohjelmisto koostuu nuorten kotimaisten tekijöiden kantaesityksistä, kansainvälisistä vierailuista sekä residensseistä, demoesityksistä, taiteilijatapaamisista ja työpajoista. URB -festivaali mahdollistaa kokeiluja sekä yhdistää yhteisöjä, taiteilijoita ja toimijoita.

Tanssitaidetta festivaaleilla edustavat teokset NOD ja Parallels, jotka nähdään kahden teoksen illassa. NOD on pohjoismaalaisista taiteilijoista koostuvan ryhmän yhteistyöprojekti, joka leikittelee katutanssikulttuurin liikemotiivien, asenteiden ja vallitsevien ajatusmallien keskinäisillä suhteilla. Teos pohtii kulttuurisia ristiriitaisuuksia kuten sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Helsinkiläisen Sensum -ryhmän teos Parallels tarkastelee, miten eri näkökulmat vaikuttavat nykyhetken kokemiseen – pitäen samalla kiinni house-tanssille ominaisesta sosiaalisesta kulttuurista ja improvisaatiosta. Teos on sekoitus leikkisää tutkimista ja syvemmän yhteyden löytämistä nykyhetkestä ja musiikista.

URB18 -festivaaliviikonloppuna järjestettävä Huomattavaa häiriötä ilmanmuutoksesta -tapahtuma kutsuu ottamaan julkisen tilan haltuun. Esitystaiteilijat valmistavat yhdessä kaupunkilaisten kanssa kantaaottavia, ilmastoaiheisia sosiaalisia koreografioita julkisissa tiloissa. Tapahtumien keskusteluissa ja puheenvuoroissa pääsevät ääneen myös ilmastoasiantuntijat ja yhteiskunnalliset vaikuttajat.