UrbanApa avaa näkökulmia nuorten tanssinopetukseen

UUTISET JA TIEDOTTEET
Anni Leino, 19.3.2019

Mitä ovat 2020-luvun uudet pedagogiset työkalut? Mitä ja minkälaista tukea tanssinopettajat tarvitsevat ollakseen entistä parempia työssään? Muun muassa näihin kysymyksiin UrbanApan uusin blogitekstien sarja tarjoaa näkökulmia, ehdotuksia ja työkaluja. Eri alojen asiantuntijoiden kirjoittamat tekstit lähestyvät tanssinopetusta nuoruusiän kehitystehtävien, tavoitteellisen harrastamisen, seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden sekä antirasistisen praktiikan näkökulmista. Sarjan on kuratoinut ja toimittanut tanssitaiteen maisteri ja lääketieteen kandidaatti Anniina Jääskeläinen.

Swag Lessons ©Ernest Protasiewicz

”Vuoden 2018 lopulla mediahuomiota sai useampi lasten ja nuorten harrastustoimintaan liittyvä väärinkäytöstapaus – tuntui, että tähän on tartuttava nyt. Olisi sinisilmäistä ajatella, että tanssinopetuksen parissa ei ole olisi vallan väärinkäytöksiä vain koska niitä ei ole tullut ilmi enempää”, Anniina Jääskeläinen toteaa.

Epäkohtien osoittelun sijaan tanssinopetukseen keskittyvän julkaisusarjan tavoitteena on artikuloida, tehdä näkyväksi ja avata keskustelu tanssinopetukseen liittyvistä rakenteista. Julkaisusarja tuo esiin tanssinopetustyön yksilön kasvuun ja kehitykseen vaikuttavat ulottuvuudet.

“Tanssinopettajaksi päädytään hyvin erilaisia polkuja pitkin. Tanssin pedagogisen koulutuksen lisäksi opettajaksi saatetaan päätyä aktiivisen harrastamisen myötä. Monelta tanssilajilta puuttuu siihen erikoistunut pedagoginen koulutus, joka huomioisi eri lajien erityispiirteet ja sosiokulttuurisen kontekstin. Tanssinopetustyötä tehdään pitkälti osa- ja määräaikaisissa työsuhteissa, vaihtuvissa ympäristöissä ja usealle eri työnantajalle. Työpäivän aikana ei välttämättä törmää yhteenkään kollegaan. Lisäksi suuri osa suomalaisista tanssikouluista toimii yrityspohjalta, joka asettaa toiminnalle muitakin kuin pedagogisia tavoitteita”, listaa Jääskeläinen. “Näissä on kaikissa sekä hyvät että huonot puolensa, mutta alan kehityksen kannalta on olennaista, että rakenteista käytäisiin avoimempaa keskustelua.”

Tanssinopetuksen haasteita pohtivat kasvatustieteiden maisteri, nuorisopsykologi ja seksuaalineuvoja

Julkaisusarjan ensimmäinen osa pureutuu vastuukysymyksiin ja turvallisten rajapintojen määrittelyyn tanssinopetustilanteessa. Ensimmäisen osan on kirjoittanut mediatuottaja ja taide- ja taitoainepainotteisen luokanopettajakoulutuksen saanut kasvatustieteen maisteri ja katutanssilajien opettaja Paula Puumalainen yhdessä Anniina Jääskeläisen kanssa.

Tulevien, pitkin kevättä julkaistavien tekstien takana on monialainen ammattilaisten joukko. Sosiaalitieteiden opiskelija Nadja Lehamin, yhdessä teatteriopettaja Kenneth Sirenin kanssa kirjoittama julkaisu käsittelee sukupuolen ja seksuaalisuuden moniaisuuden huomioimista tanssinopetuksen kontekstissa. Nuoruusiän kehitystehtäviä suhteessa tavoitteelliseen harrastamiseen (erityisesti tanssin näkökulmasta) pohtii julkaisussaan nuorisopsykologi, -psykoterapeutti ja katutanssin ammattilainen Jenni Heikkinen. Seksuaalisuuden kehitystä lapsuudessa, murrosiässä ja nuoruudessa sekä aikuisen roolia suhteessa seksuaalisuuden eri kehitysvaiheisiin käsittelee gynekologiaan erikoistuva lääkäri ja seksuaalineuvoja Pekka Pinola. Koreografi Sonya Lindforsin ja Michaela Mouan julkaisu käsittelee antirasistisen näkökulmaa tanssinopetuksessa.

Julkaisusarjan päättää artikkeli, jossa ääneen pääsevät kokeneet tanssipedagogit, jotka kysymyspaneelin kautta purkavat kokemuksia uransa varrelta. Minkälaisia ristiriitoja omien arvojen ja työn asettamien rakenteiden välillä on syntynyt ja miten niitä on voinut purkaa? Minkälaisten mokien, oivallusten ja oppien kautta oma tapa opettaa on muodostunut?

Kohti tasa-arvoisempaa ja avoimempaa taidekenttää

Next Step – näkökulmia parempaan tanssinopetukseen on UrbanApan kolmas julkaisusarja ja se jatkaa aiemmin ilmestyneiden TOISEUS 101 (2016) ja Blackness & the Postmodern (2018) artikkelikokoelmien sarjaa. Kuten aiemmat julkaisut, myös tanssinopetukseen keskittyvän artikkelikokoelman teemat tulevat näkymään UrbanApan kevään 2019 StopHatredNow -tapahtumassa – tavalla tai toisella.

“UrbanApassa kaikki liittyy aina kaikkeen! Rakenteiden kyseenalaistaminen, työelämään liittyvien oikeuksien, velvollisuuksien ja vastuiden määrittäminen yksin voi olla tosi vaikeaa. Toivon, että UrbanApan kautta me voitaisiin jatkossakin tarjota paikka kokoontumiselle, keskustelulle ja omien kokemusten peilaamiselle niin, että meillä olisi enemmän rohkeutta puuttua väärinkäytöksiin, oppia uutta ja kehittää itseämme. Mä uskon, että tätä kautta meistä kaikista voi tulla entistä parempia tanssinopettajia”, Jääskeläinen sanoo.


Taiteilijat Sonya Lindfors ja Anniina Jääskeläinen perustivat UrbanApan vuonna 2010. Urbaanin taiteen yhteisö on sittemmin tuottanut aktiivisesti erilaisia taidekonsepteja: tapahtumia, näyttämöteoksia, taidehautomoita, klubeja, musiikkifestivaaleja, site specific-esityksiä ja työpajoja. Vuonna 2013 UrbanApa palkittiin tanssitaiteen valtionpalkinnolla. Lue lisää