Uudet klassikot -rahaston ensimmäiset tuet myönnetty – tukea sai 31 teatterin, tanssin, musiikin ja sirkuksen toimijaa

UUTISET JA TIEDOTTEET
3.11.2022

Hakijoilta edellytettiin yhteistyötä vähintään yhden valtionosuuden piirissä olevan esittävän taiteen toimijan, museon tai kansallisen taidelaitoksen kanssa. Uusi rahasto kannustaa kasvattamaan teosten ja tuotantojen elinkaarta ja yleisömääriä.

Urbaanin Taidetanssin Tuki ry sai tukea teosten camouflage ja Cosmic Latte saattamiseen uudelleen ensi-iltaan vuosina 2023–2024 © Tuukka Ervasti

Uudet klassikot -rahaston historian ensimmäinen haku esittävän taiteen yhteisöille järjestettiin syyskuussa 2022. Hakemuksia saapui yhteensä 54, ja tukea myönnettiin 31 yhteisölle. Monet apurahansaajiksi valituista hankkeista yhdistävät luovasti useampia taiteenaloja.

Tanssitoimijoista tukea saivat esimerkiksi Flow ry Vihreät Niityt -teoksen toteuttamiseen, Tanssiryhmä Off/Balance ry monitaiteisen Hiljaista iloa -esityksen tekemiseen, Urbaanin Taidetanssin Tuki ry teosten camouflage ja Cosmic Latte saattamiseksi uudelleen ensi-iltaan sekä Kinetic Orchestra tanssin suuren näyttämön kiertuemallin kehittämiseen. Sirkustoimijoista tukea sai muun muassa Cirko – Uuden sirkuksen keskus, sirkustaiteilijoiden työllistämiseen Cirkon ja Svenska Teaternin yhteistuottamassa Ronja Rövardotter -näytelmässä kaudella 2023 – 2024.

Monet hankkeista yhdistävät luovasti useampia taiteenaloja

”Myöntöjen määrää voi pitää huomattavan korkeana, kun sitä vertaa tavanomaiseen apurahahakuun, jossa vain noin joka kymmenes hakija menestyy”, sanoo rahaston sihteeri Veli-Markus Tapio. ”Toimikunta halusi tukea laajasti ja näkyvästi haun tavoitteen mukaista toimintaa ja samalla kannustaa tulevia hakijoita riittävään kunnianhimoisuuteen jatkossa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää tuotantojen taloudelliseen elinkelpoisuuteen ja kestävyyteen.”

Uudet klassikot -tukimuodon yksi erityispiirre on sen kaksivaiheisuus. Heti maksettavan perusosan lisäksi tuensaajalla on oikeus pääsylipputulojen mukaan laskennallisesti määräytyvään osaan tulevaisuudessa. Molemmat huomioon ottaen nyt myönnetyn tuen arvioitu kokonaismäärä viiden vuoden aikana on noin kolme miljoonaa euroa.

Uudet klassikot -tuen saajat

 • Cirko – Uuden sirkuksen keskus
 • Esittävän taiteen osuuskunta Kaukasus
 • Flow ry
 • Folk Extreme
 • Frigg Oy
 • Greta tuotanto oy
 • Guardia Nueva orkesteriyhdistys ry
 • Kinetic Orchestra
 • KokoTeatteri -yhdistys ry
 • Kulttuuriyhdistys Ensemble Nylandia ry
 • Nomadi ry, Alpo Aaltokoski Companyn
 • Nukketeatteritaiteilijayhdistys Aura of Puppets ry
 • Oblivia
 • Opera BOX ry
 • Pohjoinen Liike ry
 • Routa – Kajaanin tanssin edistämisyhdistys ry
 • Saaristo-oopperayhdistys
 • Saimaan Teatteri ry
 • Sirkus Supiainen
 • Sivuun Ensemble ry
 • Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry
 • Tanssiryhmä Off/Balance ry
 • Teaterföreningen Blaue Frau r.f.
 • Teatteri Avoimien Ovien kannatusyhdistys ry
 • Teatteri ILMI Ö
 • Teatteri Metamorfoosi Coproduction
 • Teatteri Telakka ry
 • Tehdas Teatteri
 • Todellisuuden tutkimuskeskus
 • Urbaanin Taidetanssin Tuki ry
 • W A U H A U S ry

Katso täältä, minkälaisiin hankkeisiin ja esitysprojekteihin yllä listatuille toimijoille myönnettiin Uudet klassikot -apuraha.

Uudet klassikot – Nya klassiker on uusi rahasto, joka tukee taidealalla asemansa jo vakiinnuttaneiden toimijoiden työskentelyn ja kasvun edellytyksiä. Sen tarkoituksena on parantaa taiteen asemaa sekä ylläpitää taiteen merkityksellisyyttä yhteiskunnassa. Kannustamalla uudenlaiseen, rahoitusmuotojen rajat ylittävään yhteistyöhön se pyrkii kasvattamaan teosten ja tuotantojen elinkaarta, yleisömääriä, levinneisyyttä ja tunnettavuutta. Rahaston ovat perustaneet yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriö ja neljä säätiötä: Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden, Alfred Kordelinin säätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Seuraavan haun toteuttamisesta tiedotetaan ensi keväänä.