Valtion lisätalousarvioesityksessä 40 miljoonaa koronan vaikutuksiin taiteelle ja kulttuurille

UUTISET JA TIEDOTTEET
9.4.2020

Lähes puolet lisämäärärahasta kohdistuisi taiteilijoille, freelancereille ja muulle vapaalle kentälle. Lisämäärärahalla on tarkoitus tukea toimintaa 31. toukokuuta 2020 asti ulottuvalla ajanjaksolla.

Valtion vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa kulttuurin ja taiteen alalle ehdotetaan yli 40 milj. euron määrärahalisäystä toiminnan tukemiseksi ja pääsylippu- ja muiden tulojen menetysten kompensoimiseksi. Lisämäärärahalla on tarkoitus tukea taiteen ja kulttuurin toimijoiden toimintaa 31. toukokuuta 2020 asti ulottuvalla ajanjaksolla.

Tuki kohdentuisi taiteen ja kulttuurin alan ammattilaisille, taiteilijoille, ammatinharjoittajille, freelancereille ja taiteen ja kulttuurin alan vapaille ryhmille, kulttuuritapahtumille ja muille kulttuurin alan yhteisöille, yhteensä 19 milj. euroa. Tukea myönnettäisiin myös kansallisille taidelaitoksille, yhteensä 3,2 milj. euroa, ja valtionosuutta saaville teattereille, orkestereille ja museoille yhteensä 18 milj. euroa.

Koronaviruksesta aiheutuvien vaikutusten vähentämiseksi ehdotetaan 3 miljoonan euron määrärahalisäystä muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin. Lisäksi hallitus päätti, että lopuilta osin koronaepidemiasta aiheutuvat vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen nettomenetykset korvataan vuoden 2020 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä.

Lisäksi hallitus on päättänyt, että budjettiriihessä 2020 linjataan valtiolle kertyvän rahapelituoton tulevaisuusnäkymiä ja käyttöä osana valtion tulojen ja menojen kokonaisuutta. Vuonna 2020 tuoton aleneman täysimääräisen kompensoinnin edellyttämät määrärahat sisällytetään vuoden 2020 myöhempiin lisätalousarvioesityksiin.

Lähde: OKM tiedote 8.4.2020