Valtion taiteilija-apuraha 18 tanssitaiteilijalle

UUTISET JA TIEDOTTEET
19.9.2022

Yhteensä 309 eri taiteenalojen ammattilaista sai valtion taiteilija-apurahan. Hakemusten määrä on kasvanut kahdessa vuodessa 26 prosenttia. Taiteellinen työskentely apurahoilla alkaa vuoden 2023 alusta.

Hakemuksia tuli tänä vuonna ennätysmäärä, noin 3 600. Suuren hakemusmäärän vuoksi taiteilija-apurahaa oli tänä vuonna erityisen vaikea saada. Kaikista hakijoista vain alle yhdeksän prosenttia sai apurahan.

Taiteilija-apurahan saaneista keskimäärin 60 prosenttia on naisia. Apurahahaun naisvaltaisimmat alat olivat muotoilu ja tanssitaide, joissa apurahan saajista yli 80 prosenttia on naisia.

Joka kuudes taiteilija-apurahalla työllistyvä taiteilija on nuori

Ensi vuonna 54 nuorta taiteilijaa aloittaa työskentelyn valtion taiteilija-apurahalla. Alle 35-vuotiaiden nuorten osuus on pysynyt viime vuodet samana. Tänä vuonna nuoria apurahan saajia on etenkin arkkitehtuurissa, musiikissa ja sirkustaiteessa.

Hakemukset arvioitiin seitsemässä taidetoimikunnassa, joissa on yhteensä 75 jäsentä. Vertaisarviointiin osallistuu eri alojen taiteilijoita ja muita asiantuntijoita. Sama henkilö voi osallistua toimikunnan työskentelyyn enintään kaksi kaksivuotiskautta peräkkäin.

Taike päättää apurahojen jakautumisesta eri taiteenalojen kesken, mutta taidetoimikunnat jakavat itsenäisesti oman alansa apurahat. Apurahojen jakaminen perustuu valtion taiteilija-apurahoista annettuun lakiin.

Taiteilijoiden työskentelyä rahoitetaan vuosittain noin 13,6 miljoonalla eurolla. Taiteilija-apurahalla työskentelee ensi vuoden alussa kaikkiaan lähes kuusisataa taiteilijaa. Taiteilija-apurahan suuruus on 2 080 euroa kuukaudessa, ja taiteilija maksaa siitä pakollisen eläke- ja tapaturmavakuutusmaksun.

Tanssitaiteilijoista yhteensä 18 sai apurahan. Viime vuonna apurahan saajia oli 17. Katso tästä, ketkä saivat tanssialan viisivuotisen, kolmevuotisen, yksivuotisen ja puolivuotisen taiteilija-apurahan vuonna 2022. ›