Valtion taiteilija-apuraha myönnettiin 17 tanssitaiteilijalle

UUTISET JA TIEDOTTEET
22.9.2020

Taiken yhteydessä toimivat taidetoimikunnat ovat jakaneet valtion taiteilija-apurahoja 298 ammattilaiselle. Hakemuksia tuli ennätysmäärä, runsaat 2 800. Määrä kasvoi edellisvuodesta lähes kymmenellä prosentilla. Taiteilija-apuraha myönnettiin 17 tanssitaiteilijalle.

Taiken rahoittama työskentely alkaa vuoden 2021 alusta. Taiteilija-apurahakausien pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen.

– On tärkeää, että Suomen korkeatasoisilla taiteilijoilla on mahdollisuus vapaaseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn ja yhteiskunnan syvälliseen, moninaiseen hyödyttämiseen. Valtion taiteilija-apurahat mahdollistavat tämän. Tulevaisuudessa tulee pitää huolta siitä, että apurahatyötä arvostetaan työnä, tuen ostovoima nousee ja siitä kertyy normaali sosiaaliturva, toteaa Taiken johtaja Paula Tuovinen.

Taiteilija-apurahan saaneista 61 prosenttia on naisia. Hakijoissa naisten osuus oli 57 prosenttia. Musiikissa naishakijoita oli vähiten, kuten viime vuonnakin. Elokuvataiteessa hieman alle puolet hakijoista olivat naisia, mutta apurahan saajista liki 70 prosenttia. Myös sarjakuvataiteessa naishakijat pärjäsivät hyvin.

Ensi vuonna 52 nuorta, alle 35-vuotiasta taiteilijaa aloittaa työskentelyn valtion taiteilija-apurahalla. Nuorten osuus on pysynyt viime vuodet samana, noin 16-17 prosentissa. Sirkustaiteessa suurin osa apurahan saajista on nuoria, tanssitaiteessa vähintään joka kolmas ja valokuvataiteessa joka neljäs.

Taiteilija-apurahan saaneista yli kaksisataa asuu Uudellamaalla. Suhteellisesti eniten uusmaalaisia taiteilijoita on kääntäjissä, näyttämö- ja tanssitaiteilijoissa ja muusikoissa. Uusmaalaisten osuus apurahan saajista on 72 prosenttia. Hakemuksista 69 prosenttia tuli Uudeltamaalta

Tanssitaiteen taiteilija-apurahan saivat:

viisivuotinen
Jokiniemi Sonja, Kuopio
Pentti Liisa, Helsinki

kolmivuotinen
Lehtovaara Veli, Helsinki
Nuutinen Johanna, Helsinki
Partanen Jarkko, Helsinki
Talonen Virva, Porvoo

yksivuotinen
Ahti Hanna, Helsinki
Court Titta, Tornio
Kautto Mira, Helsinki
Oinonen Ville, Tampere
Sutinen Esete, Helsinki

puolivuotinen
Huhtakallio Soili, Helsinki
Kasurinen Tiia, Helsinki
Martikainen Linda, Helsinki
Saivosalmi-Katinas Maria, Helsinki
Sorvari Laura, Helsinki
Väisänen Anna-Maria, Kuopio

Lista kaikista taiteilija-apurahan saaneista löytyy Taiken sivuilta >