Vapaat tanssiryhmät ry on vapaiden ryhmien asialla

UUTISET JA TIEDOTTEET
30.6.2017

Valtion harkinnanvaraista toiminta-avustusta saavat ryhmät järjestäytyivät maaliskuussa 2017 yhdistykseksi. Vapaat tanssiryhmät ry edistää toiminnallaan koko vapaan kentän toimintaedellytyksiä ja puhuu monimuotoisen taidekentän puolesta, sanoo hallituksen puheenjohtaja Antti Lähdesmäki.

Valtion harkinnanvaraista toiminta-avustusta saavat ryhmät ovat tehneet aktiivista verkostoyhteistyötä vuodesta 2014.

“Yhdistys perustettiin, koska verkostoyhteistyö on koettu hedelmälliseksi niin keskinäisen kuin sidosryhmätasonkin vuorovaikutuksen suhteen ja toimintaa halutaan nyt kehittää entistä järjestäytyneemmäksi”, sanoo Lähdesmäki.

Yhdistyksen ensisijaisena tavoitteena on edistää harkinnanvaraista toiminta-avustusta saavien ryhmien toimintaedellytyksiä. Kuluvan vuoden agendalla ovat esimerkiksi käynnissä olevaan VOS-uudistukseen vaikuttaminen sekä vapaiden ryhmien toiminnan realiteettien esiin tuominen rahoittajille. Lähdesmäen mukaan toiminnasta hyötyy koko vapaa kenttä, sillä “rahoitus ja muut olosuhteisiin vaikuttavat tekijät ovat vapaalla kentällä paljolti yhteen sidotut.”

Kun katsotaan isompaa kuvaa, yhdistys haluaa vaikuttaa tanssin ja taiteen rahoitukseen sekä olla mukana mahdollistamassa monimuotoista toimijakenttää.

“Yhdistyksellä on tahtotilaa seisoa yhteisessä rintamassa myös muiden tanssitoimijoiden ja taiteenlajien kanssa yhteisten asioiden edistämiseksi.”

Yhdistyksen jäseninä on 17 harkinnanvaraista toiminta-avustusta saavaa tanssiyhteisöä.