Vapaisiin ryhmiin panostaminen näkyy tuloksissa – tanssin tilastot 2018 on julkaistu

UUTISET JA TIEDOTTEET
Sanna Kangasluoma, 6.6.2019

Vapaiden tanssiryhmien ja freelancerina toimivien koreografien esityskerrat kasvoivat vuonna 2018, osoittavat tänään julkaistut tanssitilastot. Vapaat ryhmät myös onnistuivat lisäämään omia tulojaan merkittävästi.

Tanssitaiteen kokonaisesitysmäärä on viimeisen viiden vuoden aikana vakiintunut hieman alle 3 000 esitykseen vuodessa. Katsojia ja kokijoita sillä on ollut reilu puoli miljoonaa. Suomalaista tanssia nähtiin kotimaan lisäksi 28 muussa maassa, ja koettiin esitysten lisäksi yleisötyön ja yhteisötanssin sekä tanssielokuvien muodossa.

Esityskertojen jakautuminen kategorioittain eri tavalla rahoitetuille tanssiryhmille 2018

Jokainen lisäavustuseuro vapaille on tuottanut melkein nelinkertaisesti tuloja

Vapailla, valtion toiminta-avustusta saavilla ryhmillä lipputulojen ja muiden omien tulojen kasvu on voimakasta jo kolmatta vuotta peräkkäin. Niiden omarahoitusosuus oli jo 35 % niiden tuloista. Vapaiden ryhmien omat tulot ovat kasvaneet selvästi enemmän kuin niiden julkinen tuki.

Kunnat ovat hieman korottaneet avustuksiaan vapaille tanssiryhmille. Kuntien panostus on ollut tuloksellista: Jokainen lisäavustuseuro tanssiryhmille on tuottanut 3,6-kertaisesti tuloja kolmen vuoden aikana.

Suurin osa kunnallisten avustusten yhteissumman kasvusta johtuu Helsingin kaupungin avustusten lisäyksistä. Kunnanavustusten osuus vapaiden tuloista oli kuitenkin vain 13 %.

Vapaiden toiminta-avustusta saaneiden ryhmien (19) tulonlähteiden jakautuminen 2018

Vapaille ryhmille suunnattujen valtion toiminta-avustusten kokonaismäärä on pysynyt suunnilleen ennallaan viimeiset viisi vuotta. Vapaan kentän avustusten korottamiseen saatiin tänä vuonna lisää rahaa, mikä tulee näkymään tilastoissa seuraavina vuosina.

Vapaista ryhmistä osa (19) saa toimintaansa avustusta valtiolta ja osa myös kunnanavustuksia. Suuri osa vapaista ryhmistä (21) ja koreografeista (noin 60) toimii pelkkien omien lippu- ja muiden tulojen sekä kertaluontoisten produktioavustusten varassa.

Suomalaiset tanssiryhmät esiintyivät ulkomailla 143 kertaa

Vuonna 2018 ulkomaanvierailut kasautuivat muutamille tanssiryhmille. Esimerkiksi Tero Saarinen Companyn katsojista 61 % oli ulkomailla. Vaikka kolmannes vierailuesityksistä suuntautui lähialueille (Pohjoismaat, Viro, Venäjä, Baltia), eniten katsojia tavoittivat Yhdysvalloissa, Ranskassa, Kanadassa ja Etelä-Koreassa isoilla näyttämöillä vierailleet ryhmät.

Vuoden 2018 tanssitilastot kerättiin noin 140 toimijalta.

Tanssitilastot kokonaisuudessaan julkaistaan Tanssin tiedotuskeskuksen verkkosivustolla https://www.danceinfo.fi/tilastot/

Tanssitilastot sisältyvät myös Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) julkaisemaan Teatteritilastot 2018 -kirjaan, joka ilmestyy myös sähköisenä www.tinfo.fi.

Edit: 6.6. klo 17.05: korjattu ulkomaanvierailujen määrä