VOS-uudistus aiotaan viedä loppuun

UUTISET JA TIEDOTTEET
Sanna Kangasluoma, 6.9.2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut uuden työryhmän valmistelemaan esittävän taiteen rahoitusuudistuksen helmikuun loppuun mennessä. Virkamiesvetoisessa työryhmässä ovat edustettuina Suomen Teatterit ry ja Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ry.

Työryhmällä on puoli vuotta aikaa saada valmiiksi uusi ehdotus esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi. Työryhmä pohjaa työnsä edellisen asiantuntijaryhmän ehdotukseen, joka julkaistiin tammikuussa 2018.

Ehdotus sai lausuntokierroksella osakseen runsaasti kritiikkiä esittävän taiteen toimijoilta, mikä on nyt jatkovalmistelussa otettava huomioon (katso lausuntoyhteenveto hankesivun kohdassa ”Asiakirjat”).

Työryhmän tulee kiinnittää erityistä huomiota myös uudistuksen vaikutusten arviointiin. Aikaisempaa ehdotusta arvosteltiin mm. siitä, että valtionosuuksiin liitetyt, esimerkiksi lapsille suunnatun esitystoiminnan rahoituksellisia haasteita kompensoivat kertoimet eivät olisi korvanneet nykyisen järjestelmän harkinnanvaraisia avustuksia tällaisille toimijoille.

Valmistelussa on huomioitava myös hallitusohjelma 2019–2023, joka linjaa uudistuksen koskevan sekä VOS- että vapaata kenttää:
”Toteutetaan taiteen toimintaedellytysten parantamiseksi esittävien taiteiden valtionosuusjärjestelmän uudistus. Uudistus koskee kaikkia esittävän taiteen toimijoita. Uudistuksessa turvataan Svenska Teaternin ja Tampereen Työväen Teatterin asema ja rahoitus kansallisina päänäyttämöinä.”

Eduskunta on lausumassaan myös edellyttänyt, että uudistukselle turvataan riittävät resurssit.

Uusia haasteita – Veikkauksen voittovarat vähenemässä

Opetus- ja kulttuuriministeriön budjettiehdotuksessa vuodelle 2020 on ehdotettu lisämäärärahaa sekä vapaalle kentälle että valtionosuutta nauttiville toimijoille. Hallitus käsittelee talousarvioesitystä ja vuosien 2021–2023 julkisen talouden suunnitelmaa budjettiriihessään syyskuussa, jonka jälkeen vasta nähdään, miten OKM:n ehdotus toteutuu.

Kulttuurin ja taiteen perusrahoituksesta noin puolet tulee rahapelitoiminnan tuotoista. Budjettia laatiessaan OKM on arvioinut rahapelitoiminnan tuottoja olevan käytettävissä noin 4 miljoonaa enemmän kuin vuoden 2019 talousarviossa. Veikkaus ilmoitti kuitenkin eilen tekevänsä toimenpiteitä, joiden takia pelituotot laskevat. Jos veikkausrahat vähenevät taiteesta ja kulttuurista, olisi tätä pystyttävä kompensoimaan budjettirahoituksen puolelta, jotta suunnitelmissa pysyttäisiin.

Esittävän taiteen rahoitusuudistusta valmistelevan työryhmän kokoonpano:

valtiosihteeri Tuomo Puumala (puheenjohtaja), ylijohtaja Riitta Kaivosoja (varapuheenjohtaja, OKM), puheenjohtaja Ahti Vänttinen (Muusikkojen liitto), erityisasiantuntija Johanna Selkee (Suomen Kuntaliitto), toiminnanjohtaja Helena Värri (Suomen Sinfoniaorkesterit ry), toiminnanjohtaja Tommi Saarikivi (Suomen Teatterit ry), toiminnanjohtaja Karola Baran (Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry), erityisasiantuntija Mari Karikoski (Taiteen edistämiskeskus), hallitusneuvos Joni Hiitola (OKM) ja kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila (OKM).

Työryhmän toimikausi päättyy 28.2.2020.