Vuoden 2020 valtionosuudet tanssiryhmille ja tuotantokeskuksille vahvistettiin

UUTISET JA TIEDOTTEET
1.11.2019

Määräraha valtionosuuksiin kasvoi merkittävästi ja rahoituksen perusteena käytettävää henkilötyövuoden yksikköhintaa korotettiin. Tanssin VOS-ryhmille tuli yhteenlaskettuna noin 8 % korotus valtionrahoitukseen. Uusia ryhmiä ei otettu valtionosuuden piiriin.

Yksitoista tanssiryhmää tai tuotantokeskusta saa ensi vuonna toimintaansa rahoitusta valtionosuuksina yhteensä hieman yli 3 miljoonaa euroa. Uusia tanssiryhmiä ei otettu valtionosuuden piiriin.

Valtionosuuksien lisäksi tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen päätti alustavasti VOS-teattereiden (ml. tanssi) valtakunnallisen ja alueellisen toiminnan sekä kehittämishankkeiden määrärahoista. Tanssialan kohdalla tämä tarkoitti lisäavustuksia kaikille VOS-tanssiryhmille joko tanssiteatteritoimintaan tai lastenteatteritoimintaan, yhteensä 811 000 euroa.

VOS-tanssiryhmät saivat siis valtionosuuksina ja lisäavustuksina yhteensä 3 829 462 euroa, joka on noin 289 000 euroa enemmän kuin vuonna 2019.

Valtionosuusjärjestelmä on laskennallinen. Rahoituksen perusteena ovat henkilötyövuodet ja niille määritelty yksikköhinta. Vuonna 2020 tanssille osoitettuja henkilötyövuosia on 136. Muutamat tanssiryhmät menettivät yhden työvuoden ja pari sai yhden lisää; vuonna 2019 henkilötyövuosia oli yhteensä 138. Valtionosuuden perusteena käytettyä henkilötyövuoden yksikköhintaa korotettiin vihdoin noin 6 000 euroa. Korotus kompensoi sitä, että yksikköhinta on jäänyt huomattavasti jälkeen yleisen kustannustason noususta viimeisten vuosien aikana – vuoden 2019 yksikköhinta ei ollut edes vuoden 2010 tasolla.

Yhteensä teattereiden ja orkestereiden valtionosuudet kasvavat vuodesta 2019 noin 7,5 miljoonaa euroa.

”On hienoa, että määräraha kasvaa näin merkittävästi. Kulttuuripalvelujen saavutettavuuden turvaaminen ja kulttuurin toimintaedellytysten vahvistaminen ovat hallitusohjelman keskeisiä kulttuuripoliittisia tavoitteita.  Myös käynnissä oleva valtionosuusuudistus tulee lisäämään alan toimijoiden toimintamahdollisuuksia kentällä laajemmin”, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen ministeriön tiedotteessa.

Edellytyksenä valtionosuuksien maksamiselle päätetyn suuruisina on, että eduskunta hyväksyy vuoden 2020 talousarvioesityksen.

Katso Tanssin tiedotuskeskuksen sivuilla julkaistut tilastot VOS-tanssiryhmien kokonaisrahoituksesta vuoteen 2018 asti ›

Katso kaikki tanssin VOS-ryhmät täältä ›